Go to this page on our english site

Konstvetenskap II

 • 30 hp

Fortsättningskursen behandlar visuell kultur i ett brett perspektiv, vilket inkluderar bildkonst, arkitektur och miljö, och gränssnittet mellan olika konstnärliga uttryck.

Fortsättningskursen i Konstvetenskap utgår från en bred ämnesdefinition, vilken omfattar ämnets traditionella studieobjekt som bildkonst, skulptur och arkitektur, liksom visuella artefakter ur vardagsmiljöer och populärkulturer i olika tider och rum. Kursens tyngdpunkter ligger lika mycket på de konstvetenskapliga empirierna som på teorier och historieskrivning om dem. Historisk och nutida visuell kultur sätts i ett internationellt konsthistoriskt sammanhang och relateras till samhälleliga förändringar.

 • Kursupplägg

  Kursen inleds med kursen Konstvetenskaplig teori och metod (7,5 hp) som följs av två fördjupningskurser, om sammanlagt 15 hp. Den första kursen syftar till att utveckla studentens vetenskapliga och kritiska tänkande. De två efterföljande kurserna på olika teman ger studenten möjlighet att delvis välja fördjupningsområde. Kurserna lägger grund för tolkning av såväl historiskt som nutida material med utgångspunkt i olika teoretiska och metodologiska redskap. Kursen avslutas med ett projektarbete i form av en vetenskaplig uppsats (7,5 hp).

  Delkurser

  Varje termin erbjuds fyra valbara delkurser. Då antalet studenter på varje valbar delkurs måste vara någorlunda jämnt, kan vi inte garantera att man får plats på den/de delkurser man helst vill läsa.

  Se kursplan för utbud av valbara delkurser.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom 1-2 skriftliga inlämningsuppgifter och 1-4 seminarieuppgifter på samtliga delkurser samt genom ventilering av egen uppsats och opposition på annan students uppsats.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare, konstvetenskap

  Richard Carlsén
  Tel: 08-16 46 80
  E-post: richard.carlsen@su.se

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen