Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Konstvetenskap II

Fortsättningskursen behandlar visuell kultur i ett brett perspektiv, vilket inkluderar bildkonst, arkitektur och miljö, och gränssnittet mellan olika konstnärliga uttryck.

Fortsättningskursen i konstvetenskap utgår från en bred ämnesdefinition, vilken omfattar ämnets traditionella studieobjekt som bildkonst, skulptur och arkitektur, liksom visuella artefakter ur vardagsmiljöer och populärkulturer i olika tider och rum. Kursens tyngdpunkter ligger lika mycket på de konstvetenskapliga empirierna som på teorier och historieskrivning om dem. Historisk och nutida visuell kultur sätts i ett internationellt konsthistoriskt sammanhang och relateras till samhälleliga förändringar.

 • Kursupplägg

  Kursen inleds med två fördjupningsdelkurser på olika teman (om 7,5 hp vardera), följt av delkursen Konstvetenskaplig teori och metod (7,5 hp), vilken syftar till att utveckla studentens vetenskapliga och kritiska tänkande. Delkurserna lägger grund för tolkning av såväl historiskt som nutida material med utgångspunkt i olika teoretiska och metodologiska redskap. Kursen avslutas med ett projektarbete i form av en vetenskaplig uppsats (7,5 hp). Varje termin erbjuds två fördjupningsdelkurser – i mån av resurser kan fyra av fördjupningskurserna erbjudas, och studenten har då möjlighet att välja två.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt.

  Examination

  Kursen examineras genom 1-2 skriftliga inlämningsuppgifter och 1-4 seminarieuppgifter på samtliga delkurser samt genom ventilering av egen uppsats och opposition på annan students uppsats.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Delkurs 1:
  Jessica Sjöholm Skrubbe, docent

  Delkurs 2:
  Magdalena Holdar, universitetslektor 

  Delkurs 3:
  Malin Hedlin Hayden, professor 

  Delkurs 4:
  Malin Hedlin Hayden, professor 
  Magdalena Holdar, universitetslektor 
  Merit Laine, universitetslektor
  Kristoffer Noheden, Timlärare

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
  Studentexpedition