Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Etnologi - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv

Kandidatkursen har tre moment: en allmän inledande teori- och metodkurs, enskild fördjupning på ett tematiskt område och självständigt arbete med den kandidatuppsats som fungerar som examensarbete för dig som har läser ett program med inriktning museer och kulturarv.

De tre momenten kan delvis överlappa i tid. Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och kollektiv och enskild handledning.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre delkurser.

  Delkurser

  Delkurs 1: Teori och Metod 7,5 hp

  Kursen innebär en fördjupning av teori- och metodkunskaper och är inriktad mot hur teori och metod omsätts i empiriskt grundad forskning.

  Delkurs 2: Litteraturkurs 7,5 hp

  Är en individuell läskurs med syftet att ge ökad bredd och fördjupning inom etnologiområdet. Delkursen omfattar vetenskaplig litteratur till ett omfång av 1000-1250 sidor, vilken väljs i samråd med studentens handledare. Litteraturen skall bygga på etnografiska kvalitativa metoder och vara grundad i en etnologisk
  forskningstradition.

  Delkurs 3: Examensarbete 7,5 hp

  Delkursen består av ett självständigt examensarbete. Arbetet genomförs med hjälp av begrepp, teorier och metoder förvärvade under tidigare delkurser och är baserad på en tydligt formulerad och probleminriktad etnologisk forskningsuppgift. Ämne, uppläggning, källmaterial och litteratur bestäms i samråd med handledare. Arbetet med det självständiga arbetet sker under handledning. Färdigt examensarbete (självständigt arbete) ventileras vid seminarium.

  Undervisning

  Undervisningen för kursdelen Teori och metod består av föreläsningar och seminarier (i form av workshops och gruppdiskussioner).

  Undervisningen för kursdelen Litteraturkurs sker genom egen inläsning av litteratur. Studenten träffar handledaren vid ett inledande tillfälle och vid den muntliga examinationen.

  Undervisningen för kursdelen Examensarbete består av enskild handledning och grupphandledning. Terminen avslutas med seminarier där examensarbetet ventileras.

  Kurskrav

  Närvaro på seminarierna för kursdelen Teori och metod är obligatorisk.

  Examination

  Kursdelen Teori och metod examineras löpande genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

  Kursdelen Litteraturkurs examineras dels genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av ett hemtentamen, samt genom en muntlig tentamen.

  Kursdelen Examensarbete examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete. Examensarbetets examinator får inte ha varit handledare för examensarbetet.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt