Profiles

Fanny Ambjörnsson. Foto: Eva Dalin.

Fanny Ambjörnsson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
E-post fanny.ambjornsson@gender.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E7
Rum E 711
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag heter Fanny Ambjörnsson och arbetar sedan 2001 som forskare och lärare på avdelningen för genusvetenskap. Från 2012 är jag även anställd som studierektor med ansvar för grundutbildning och avancerad nivå.

Forskning

Jag disputerade 2004 vid socialantropologiska institutionen vid Stockholms Universitet på avhandlingen "I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer" (Ordfront 2004), som handlar om genusskapande bland två grupper av tjejer i övre tonåren.

Mina forskningsintressen har sedan dess rört sig kring genuskonstruktioner framför allt i relation till ungdom, femininitet och kroppslighet. Men jag har även inriktat mig på hur genus och normalitet skapas i relation till andra maktstrukturer i samhället, som exempelvis sexualitet och klass. Med utgångspunkt i queer- och poststrukturalistisk feministisk teori har jag exempelvis undersökt hur föreställningar om den normala tjejen måste förstås i relation till föreställningar om klass och sexualitet. Mitt intresse för queerteori har även resulterat i en introduktionsbok till queerteori och -aktivism, "Vad är queer?" (Natur & Kultur 2006).

Om avhandlingen handlade om normaliseringsprocesser bland tjejer i gymnasieåldern har ett annat fokus varit att undersöka hur genus skapas i yngre åldrar. Projektet "Genusskapande och normaliseringsprocesser" (finanseriat av Fas/Forte) fokuserar framför allt hur föräldrar till små barn diskuterar och agerar kring sina barn med avseende på genus. Projektet resulterade bland annat i boken ”Rosa – den farliga färgen” (Ordfront 2011), där jag, med utgångspunkt i bland annat småbarnsföräldrars och förskolebarns attityder till den laddade färgen rosa, diskuterar samtida föreställningar om femininitet, klass, sexualitet och ålder.

Relationen mellan å ena sidan ålder, åldrande, normativa livslopp och å andra sidan sexualitet, familjebildning och genus har varit centralt i ytterligare ett av mina projekt, där jag undersökt hur unga hbtq-personer (mellan 20 och 30 år) utmanar, förhandlar om och förhåller sig till majoritetssamhället. Projektet ingår i en större studie med namnet ”Queerkids, baby-butchar och lesbianer. Livsvillkor och motståndsstratregier bland två generationer hbt-kvinnor” (finanseriat av Fas/Forte), som genomförts tillsammans med kulturvetaren Janne Bromseth.  Avsikten har varit att jämföra unga queeraktivister med äldre lesbiska kvinnor och transpersoner, och på så sätt komma åt hur konstruktioner av genus och sexualitet samspelar med tid, ålder och generation. Studien har bland annat resulterat i antologin ”Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet” (Makadam 2010).

För närvarande bedriver jag en studie under namnet ”Städa, städa, varje fredag? Städning som symbol och praktik i det samtida Sverige”. Med utgångspunkt i observationer av och intervjuer med människor kring deras vardagserfarenheter av städning, och med inspiration i såväl feministisk forskning om omsorgsarbete som klassiska antropologiska teorier om renhet och orenhet, intresserar jag mig för frågor som rör städningens väsen: vad är städning för sorts syssla, vad betyder den i människors liv, hur organiseras den praktiskt och vad upplevs som ett rent respektive smutsigt hem? I förlängningen vill jag undersöka hur det kommer det sig att städning, omsorgen om det materiella, är så lågt värderad och, i förlängningen, vad detta säger om hur vårt samhälle är organiserat.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • Kapitel Queerteori
    2016. Fanny Ambjörnsson. Samhällskroppen - om samhällle, kön och sexualitet, 124-131
  • Bok Rosa
    2011. Fanny Ambjörnsson.
  • 2006. Fanny Ambjörnsson.
Visa alla publikationer av Fanny Ambjörnsson vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 1 juni 2020

Bokmärk och dela Tipsa