Profiles

Lars Kaijser. Foto: Niklas Björling.

Lars Kaijser

Universitetslektor, docent

View page in English
Arbetar vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap (ERG)
Telefon 08-674 79 15
E-post lars.kaijser@etnologi.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 E, plan 7
Rum E 746
Postadress 106 91 Stockholm 106 91 Stockholm

Om mig

Jag har varit knuten till Stockholms universitet sedan 1991. Under åren har jag haft olika uppgifter, bland annat studierektor och ämnesansvarig. För närvarande är jag främst forskare och handledare. Men undervisar också till viss del på museiprogrammet. Som forskare har jag studerat de kulturella aspekterna av småföretagande, populärmusik och historieskrivning, ofta med fokus på de så kallade mellanhänder som verkar inom kommersiella och ideella verksamheter. Vanligen arbetar jag i en etnografisk tradition, ofta kombinerat med arkivstudier och skriftliga material.

Forskning

Avhandlingen som kom 1999 har titeln Lanthandlare, en etnologisk undersökning av ekonomisk verksamhet. Avhandlingen behandlade samtida lanthandlare och deras arbete. I projektet Populärkultur och postindustriell ekonomi, studeras Liverpools Beatlesturism (finansierat av Vetenskapsrådet) och då främst hur populärmusikens historia representeras och blir till i ett kommersiellt sammanhang. Jag har också undersökt ideella konsertarrangörer och deras arbete (vilket resulterade i boken Musikens ögonblick, 2007). Vidare har jag tillsammans med Sverker Hyltén-Cavallius drivit projektet Eko affekter, en studie av formande och formanden av musikhistoria i nätverk (finansierat av Riksbankens jubileumsfond). Under senare år har jag påbörjat en studie av hur djur och natur gestaltas på offentliga akvarier. Här intresserar mig frågan om hur kombinationen av vetenskaplig kunskap och underhållning kan samsas i akvariernas utåtriktade verksamhet.

Jag har också bidragit till två läroböcker, dels Etnologisk fältarbete (Kaijser och Öhlander 2011), dels Konsumtion (Kaijser och Östberg 2010).

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Lars Kaijser vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018

Bokmärk och dela Tipsa