Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Specialisering i global religionshistoria - etnologiska-antropologiska perspektiv I

Kursen syftar till att ge studerande inom magister-/masterprogrammet i religionshistoria ökad bredd och fördjupning inom religionsområden utanför det specialområde som valts för examensarbetet.

Kursen vänder sig också till studerande som inte följer magister-/masterprogrammet i religionshistoria och erbjuder då fördjupning inom valda religionsområden.

Kursen omfattar studium av vetenskaplig litteratur till ett omfång av 1000-1500 sidor som ska bygga på etnologiska och antropologiska metoder. Litteraturen väljs i samråd med examinator.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en delkurs, Etnologiska-antropologiska perspektiv I, på 7,5 hp.

  Undervisning

  Kursen är en läskurs, där litteraturen väljs i samråd med examinator.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig uppgift i form av ett PM och genom en muntlig examination som har sin utgångspunkt i inlämnat PM.

  Examinator

  Förteckning över examinatorer vid ERG

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att studera på ERG? Läs mer här:

  Studera hos oss

 • Kontakt