Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Praktik inom samhällsplanering

Syftet med kursen är att du ska få en inblick i arbetslivet för samhällsplanerare för att därigenom bli mer anställningsbar. Kursen innehåller praktik som har anknytning till samhällsplanering.

Praktik inom samhällsplanering, 15 hp, ges som fristående kurs under första respektive andra halvan av såväl hösttermin som vårtermin. Den kräver 150 hp och examensarbete, 15 hp, i samhällsplanering eller inom Samhällsplanerarprogrammet eller 15 hp från Masterprogram i samhällsplanering.