Praktik inom samhällsplanering, 15 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Syftet med kursen är att studenterna får en inblick i arbetslivet för samhällsplanerare för att därigenom bli anställningsbara.

Innehåll och undervisningsmetoder

Studenten reflekterar dels över den arbetsmarknad man utbildar sig för och på vilket sätt den egna utbildningen svarar mot de kompetenser som efterfrågas på praktikplatsen dels över de möjligheter och begränsningar som finns i arbetet på praktikplatsen och vilka val och prioriteringar som görs. Vidare reflekterar studenten över vilka relationer praktikplatsen har i ett större samhälleligt sammanhang. Studenten skriver dagbok över tiden på praktikplatsen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen