Uppdragsprojekt inom samhällsplanering, 15 hp

Om kursen

Syfte och kunskapsmål

Det övergripande kunskapsmålet är att studenten kan, i samarbete med en extern organisation, tillämpa sina metod- och teorikunskaper och kunna reflektera över resultatets användbarhet. Ett ytterligare syfte är att göra studenten anställningsbar.

Innehåll och undervisningsmetoder

I samverkan med arbetslivet samlar studenten in, bearbetar och analysera data utifrån relevanta frågeställningar samt redovisar sina resultat skriftligt och muntligt.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen