Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Uppdragsprojekt inom samhällsplanering

Kursen består av ett självständigt tillämpat arbete. I samverkan med en i förhållande till Kulturgeografiska institutionen extern organisation samlar du in, bearbetar och analysera data utifrån relevanta frågeställningar.

Uppdragsprojekt inom kulturgeografi, 15 hp, ges som fristående kurs under första respektive andra halvan av såväl hösttermin som vårtermin. Den kräver 150 hp och examensarbete, 15 hp, i samhällsplanering eller inom Samhällsplanerarprogrammet eller 15 hp från masterprogram i samhällsplanering.