Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Uppdragsprojekt inom samhällsplanering

Syfte och kunskapsmål

Det övergripande kunskapsmålet är att studenten kan, i samarbete med en extern organisation, tillämpa sina metod- och teorikunskaper och kunna reflektera över resultatets användbarhet. Ett ytterligare syfte är att göra studenten anställningsbar.

Innehåll och undervisningsmetoder

I samverkan med arbetslivet samlar studenten in, bearbetar och analysera data utifrån relevanta frågeställningar samt redovisar sina resultat skriftligt och muntligt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.