Ekonomisk historia I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger en bred översikt över de stora dragen i världens ekonomiska historia och över människors tankar om samhällsekonomi genom tiderna. Fördjupningskurser belyser samtida diskussioner – om finansiella krascher, migration, ekonomisk utveckling, finansiering av krig, så kallat pigarbete etc. – genom att placera in dem i ett historiskt sammanhang.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen