Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonomisk historia I

Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land.

Skillnader mellan länder i kultur och ekonomiska, politiska och sociala förhållanden har långa rötter. Ekonomisk historia är vetenskapen om hur människors försörjning gestaltat sig under olika tider och i olika delar av världen, och kursen diskuterar även hur organiseringen av produktionen och fördelningen av resurser har sett ut under olika perioder. Kursen ger därtill viktiga utgångspunkter för att förstå aktuella problem om fattigdom och rikedom i samtiden, samt ger en övergripande och grundläggande kunskap om ekonomiskhistorisk utveckling globalt och i Sverige från flera teoretiska perspektiv.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av följande delkurser:

  Delkurs 1. Perspektiv på världsekonomins utveckling, den förindustriella tiden, 7,5 hp
  Kursen ger en bred översikt av de stora dragen i världens ekonomiska historia under flera tusen år. Den ger perspektiv på ekonomins långsiktiga omvandling och visar på vilka skilda sätt ekonomin har organiserats i olika världsdelar, från mänsklighetens begynnelse och fram till 1700-talets sista decennier då industrialismen stod för dörren.

  Delkurs 2. Perspektiv på världsekonomins utveckling, den industriella tiden , 7,5 hp
  Kursen ger en bred översikt av de stora dragen i världens ekonomiska historia under de senaste två århundradena, i såväl ett övergripande globalt perspektiv som ur specifik svensk synpunkt. Särskild uppmärksamhet ägnas den globala kapitalismens omvandling under 1800- och 1900-talen och hur den
  påverkat ekonomisk organisation i olika världsdelar. Kursen ger även kunskap om kvinnors och mäns arbete under modern tid ur ett genusperspektiv.

  Delkurs 3. Tankar om ekonomin, 7,5 hp
  Kursen tar ett brett grepp på det ekonomiska tänkandets historia men fokuserar på några av de viktigaste tänkarna, ekonomerna och politiska beslutsfattarna i ekonomiämnenas historia, och hur tankar om ekonomin har förändrats under särskilt de senaste två århundradena. Därtill diskuteras feministisk ekonomi,
  miljöekonomi/ekologisk ekonomi och ekonomiskt tänkande utanför Europa/Nordamerika.

  Delkurs 4. Valbar kurs 7,5 hp
  Delkursen erbjuder valbara tematiska fördjupningar inom ekonomisk historia. Kurserna behandlar olika empiriska områden under skilda epoker i ekonomisk historia som diskuteras utifrån olika teoretiska perspektiv. Det aktuella utbudet av valbara delkurser för varje termin framgår av institutionens hemsida http://www.ekohist.su.se/utbildning.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier på delkurserna 1-3, samt seminarier med individuella övningar och gruppövningar på delkurs 4. Deltagande i moment med skriftliga och/eller muntliga redovisningsuppgifter är obligatoriskt och en förutsättning för att kunskapskontroll ska kunna genomföras.
  Frånvaro vid ett seminarium per moment kan kompenseras genom en kompletteringsuppgift.

  Undervisning sker på svenska. Enstaka delkurser och föreläsningar kan dock ges på engelska.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga individuella slutprov (salskrivningar) på delkurserna 1-3, samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter och muntliga individuella redovisningar på delkurs 4.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt