Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Samhällsplaneringens praktiker

  • 7,5 hp

Kursen studerar samhällsplaneringens praktiker och tillämpar kunskaper om samhällsplaneringens organisation och processer genom ett uppsatsprojekt där insamling av primärdata från pågående eller genomförd planering sker under en fältkurs i en svensk region.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.