Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historisk landskapsgeografi

På kursen lär du dig tolka och förstå processer i det svenska och europeiska agrara landskapet och hur människor har agerat i rummet från förhistorisk till modern tid, speglat i skilda teoretiska perspektiv.

Historisk landskapsgeografi, 7,5 hp, ges fristående, som en del av Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö, 30 hp, som en valbar kurs på andra terminen inom kulturgeografi och inom Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp. Kursen är även valbar inom Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen handlar om att tolka och förstå processer i det svenska och europeiska agrara landskapet och hurmänniskor har agerat i rummet från förhistorisk till modern tid, speglat i skilda teoretiska perspektiv. Fokus ligger på landsbygden, dess struktur, produktion och förändring över tid men även tidig modernisering och globalisering diskuteras.

  Källor som kan användas för att analysera landskapets historia behandlas, såsom historisk kartmaterial, skriftligt källmaterial och fältmaterial.

  Kursen innehåller övningar i metoder förhistoriska landskapsanalyser, som kan användas i tillämpningar med relevans för studier av kulturarv ochinom kulturmiljövård.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är föreläsningar, seminarier och övningar.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas du kunna:

  • redogöra för huvuddragen i landskapets historia och förklara förändringar utifrån olika teoretiska perspektiv.
  • använda och kombinera olika typer av källmaterial och metoder för historiska landskapsanalyser.
  • tillämpa teoretiska kunskaper i en historisk landskapsanalys.

  Examination

  Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning vid seminarier och övningar.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Lowe Börjeson, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition