Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

GIS och rumslig analys I

Den första kursen inom geografisk informationsbehandling och kartografi lär dig grunderna. På kursen arbetar du med digitala metoder för att samla in data, skapa kartor och göra analyser i geografiska informationssystem (GIS).

GIS och rumslig analys I, 7,5 hp, kan studeras fristående (helfart, halvfart distans och halvfart engelska, allt under höstterminen; vårterminen ges kursen endast inom program), ingår i Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, och är också en del av första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp, och en del av andra terminen på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen ger grundläggande kunskaper om geografisk informationsbehandling och kartografi samt förmåga iatt arbeta med olika digitala metoder att fånga data och skapa kartor och göra analyser i geografiska informationssystem (GIS). Stor vikt fästs vid analys av information.

  Kursen ger kunskap om hur digital hantering av geografisk information kan användas, både teoretiskt och genom tillämpade exempel. Inom kursen genomförs ett antal projektarbeten med olika tematiska innehåll.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar, övningar, seminarier och projektarbete.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • redogöra för kvalitet, särdrag och användningsområden för olika typer av kartmaterial och geografisk information.
  • praktiskt tillämpa kartografins grunder såsom projektion, koordinatsystem och kartografiska konventioner.
  • tolka och analysera geografisk information.
  • diskutera och kritiskt reflektera kring geografisk information.
  • redovisa resultat och kunskaper skriftligt på ett vetenskapligt korrekt sätt.

  Examination

  Examination sker genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Anders Wästfelt, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursen har flera ansvariga lärare. För varje kurstillfälle är en lärare ansvarig, se respektive schema eller kursansvisning på lärplattformen Athena.

  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition