Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Teorier inom samhällsplanering

Kursen ger dig kunskaper inom samhällsvetenskapliga teorier, teoretiska perspektiv, angreppssätt och analys. Efter kursen är du bättre förberedd inför examensarbetet i samhällsplanering.

Teorier inom samhällsplanering, 7,5 hp, är en del av år 3 på Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp. Den kräver 90 hp avslutade kurser, varav minst 60 hp inom samhällsplanering.

 • Kursupplägg

  Kursen ger fördjupade kunskaper i samhällsvetenskapliga teorier och vetenskapsteoretiska perspektiv. Kursen ger vidare kunskap om vad teori och teoretiska angreppssätt innebär och vilka roller teorin och begreppen har för den vetenskapliga analysen. Centrala teorier och begrepp samt huvuddragen i utvecklingen av olika vetenskapsteoretiska perspektiv belyser hur samhällsplanering har förändrats som vetenskap. Genom kursen läggs den teoretiska grunden för att kunna genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete.

  Undervisning

  Obligatorisk undervisning är introduktion, föreläsningar och seminarier.

  Detaljerad information, inklusive betygskriterier, ges i samband med kursintroduktion samt via lärplattformen Athena.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomförd kurs förväntas du kunna:

  • förklara teorins roll i produktionen av kunskap.
  • jämföra och beskriva olika vetenskapsteoretiska perspektiv och deras begränsningar.
  • identifiera centrala teorier inom samhällsplanering och hur dessa påverkats av samhällsutvecklingen.
  • analysera forskning utifrån dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

  Examination

  Examination sker genom inlämningsuppgifter och hemtentamen.

  Examinator

  Flera lärare bedömer och sätter betyg inom kursen. 

  Examinator: Anders Rickegård, Kulturgeografiska institutionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Kursansvarig lärare
  Studievägledning
  Studentexpedition