Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Nationalekonomi I

Grundkursen Nationalekonomi I ger dig en bred ekonomisk allmänbildning som är värdefull oavsett vad du sedan kommer att studera eller arbeta med. Du kan läsa Nationalekonomi I på helfart eller halvfart, distans.

Sen anmälan till hösten 2023 öppnar 14 juli!

Nationalekonomi I, 30 högskolepoäng (hp), består av två kurser, Mikroteori med tillämpningar och Makroteori med tillämpningar.

Under Nationalekonomi I får du lära dig att tillämpa grundläggande teorier på ekonomisk-politiska frågeställningar. Du får studera ekonomiskt beslutsfattande för individer och företag, och utifrån detta frågor som: Vad bestämmer priser och löner, vilken roll spelar konkurrens, vad är fördelarna med handel och hur påverkar skatter ekonomin? Du skapar också en övergripande förståelse för hur samhällsekonomin fungerar i stort. Det kan handla om hur arbetslöshet, klimat, tillväxt och räntor kan påverkas av samspelet mellan olika marknader, såväl nationellt som globalt.

Du kan läsa Nationalekonomi I på helfart eller halvfart, distans. För utförligare beskrivningar se nedan.