Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikroteori med tillämpningar

Hur sätter företag priser och hur fungerar konkurrens? Gör högre lön att du vill arbeta mer eller ha mer semester? Dessa och liknande frågor kan du få besvarade i kursen som ingår i Nationalekonomi I.

Om du går grundkursen Nationalekonomi I på helfart läser du först denna kurs.

Kursen ger en överblick över nationalekonomisk mikroteori och en inblick i hur omvärlden kan förstås ur ett ekonomiskt perspektiv. Centrala frågor är hur man kan analysera konsumentbeteende, vinstmaximerande företags beteende och hur marknader fungerar.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas ekonomisk analys och hur man med enkla ekonomiska verktyg kan belysa viktiga ekonomiska samband. I tillämpningsdelen appliceras den ekonomiska analysen på en rad frågor som rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt.

  Kursmaterial finns tillgängligt på Athena under kursens gång.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar samt seminarier. Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: två skriftliga duggor* samt en skriftlig tentamen. En del av poängen på tentamen kan tillgodoräknas genom  löpande examination under kursens gång.

  * en dugga är en förberedande delexamination.

  Examinator

  Examinator/kursansvarig:
  Jonas Vlachos

  Samordnare:
  Mårten Larsson

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör nationalekonomi I
  Studievägledare grundnivå och lärare
  Studierektor grundnivå och avancerad nivå