Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mikroteori med tillämpningar

Hur sätter företag priser och hur fungerar konkurrens? Gör högre lön att man vill arbeta mer eller vill ha mer semester? Dessa och likande frågor kan du få besvarade i kursen Mikroteori med tillämpningar.

Kursen ger en överblick över nationalekonomisk mikroteori och, inte minst, en inblick i hur omvärlden kan förstås ur ett ekonomiskt perspektiv. Centrala frågor är hur man kan analysera konsumentbeteende, vinstmaximerande företags beteende och hur marknader fungerar. Detta lägger grunden för en förståelse för betydelsen av konkurrens och konsekvenser för ekonomisk välfärd. Kursen belyser också grunderna för lönebildning, handelsteori, effekter av skatter och tullar samt de viktigaste orsakerna till marknadsmisslyckanden (en helt central problematik för bl a klimatfrågan) och åtgärder för att hantera dessa.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en teoridel och en tillämpningsdel. I teoridelen behandlas ekonomisk analys och hur man med enkla ekonomiska verktyg kan belysa viktiga ekonomiska samband. I tillämpningsdelen appliceras den ekonomiska analysen på en rad frågor som rättvisa, motiv för och effekter av skatter, regleringar och konkurrenspolitik, liksom miljöpolitik, arbetsmarknadspolitik, kollektivt beslutsfattande, diskriminering samt utformning av kontrakt.

  Kursmaterial finns tillgängligt på Athena under kursens gång.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar samt seminarier. Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: två skriftliga duggor* samt en skriftlig tentamen. En del av poängen på tentamen kan tillgodoräknas genom  löpande examination under kursens gång.

  * en dugga är en förberedande delexamination.

  Examinator

  Examinator/kursansvarig:

  Höstterminen 2021: Mikael Priks

  Vårterminen 2022: Jonas Vlachos

  Samordnare:

  HT21: Mårten Larsson

  VT22: Lars Vahtrik

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör nationalekonomi I
  Studievägledare grundnivå och lärare
  Studierektor - grundnivå och avancerad nivå