Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatuppsats i nationalekonomi

Under kursen får du fördjupa dina färdigheter i att presentera och analysera ekonomiska problem i formen av en uppsats.

Stor vikt läggs vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att färdigställa uppsatsen.

 • Kursupplägg

  Kandidatuppsatsen består av två delar:
  (a) Författande av uppsatsen och offentligt försvar av densamma vid seminariebehandlingen (13,5 hp*).
  (b) Närvaro och aktivitet vid minst fem uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*).

  Kursen ges på svenska.

  Kursmaterial kommer finnas tillgänglig på platformen Athena under kursens gång.

  Undervisning

  Undervisningen sker dels genom föreläsningar och dels genom handledning, som kan ske såväl individuellt som i grupp. Under kursen har studenten rätt till minst fem timmars handledning. Handledare utses av studierektor. Om särskilda skäl och praktiska förutsättningar föreligger kan studierektor medge byte av handledare. Varje uppsats har två författare. Studierektor kan om särskilda skäl föreligger tillåta
  ensamförfattade uppsatser.

  Examination

  Kursen examineras genom författandet av en uppsats samt försvar på ett offentligt seminarium av denna, opposition på en annan på ett offentligt seminarium samt genom närvaro på fem uppsatsseminarier. Oppositionen genomförs gemensamt av uppsatsens författare.

  Examinator

  Examinator: meddelas senare
  Kursansvarig: Adam Jacobsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursadministratör
  Studievägledare grundnivå och lärare
  Studierektor grundnivå och avancerad nivå