Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatuppsats i nationalekonomi

När du skriver din kandidatuppsats i nationalekonomi får du ytterligare fördjupa dina färdigheter i att presentera och analysera ekonomiska problem.

Stor vikt läggs vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, och att tydligt disponera och redovisa resultaten i en färdig uppsats.

 • Kursupplägg

  Kandidatuppsatsen består av två delar:
  1) Författande av uppsatsen och offentligt försvar av densamma vid seminariebehandlingen (13,5 hp*).
  2) Närvaro och aktivitet vid minst fem uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*).

  Kursen ges på svenska.

  Kursmaterial kommer att finnas tillgängligt på lärplattformen Athena under kursens gång.

  Undervisning

  Undervisningen sker dels genom föreläsningar och dels genom handledning, såväl individuellt som i grupp. Studenten har rätt till minst fem timmars handledning. Handledare utses av studierektor. Om särskilda skäl finns kan studierektor medge byte av handledare. Varje uppsats har två författare. Studierektor kan om särskilda skäl finns tillåta ensamförfattade uppsatser.

  Examination

  Kursen examineras genom författandet av en uppsats samt försvar på ett offentligt seminarium av denna, opposition på en annan på ett offentligt seminarium samt genom närvaro på fem uppsatsseminarier. Oppositionen genomförs gemensamt av uppsatsens författare.

  Examinator

  meddelas senare

  Kursansvarig
  Adam Jacobsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursadministration
  marit.fahlen@su.se
   

  Studievägledare och lärare
  Studierektor grundnivå och avancerad nivå