Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatuppsats i nationalekonomi

  • 15 hp

Kursen syftar till att ge övning i att skriftligt presentera och analysera ekonomiska problem. Vid bedömningen av uppsatsarbetet fästes stor vikt vid förmågan att självständigt och kritiskt handskas med tillgängligt material, att tillämpa en vetenskaplig analysmetod, att klart disponera och redovisa analysresultaten samt att utan lång tidsutdräkt färdigställa den skriftliga redovisningen av arbetet.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.