Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Makroteori med tillämpningar

Varför finns det arbetslöshet? Hur räknar man ut bruttonationalprodukten (BNP)? Hur fungerar ekonomiska styrmedel i klimatpolitiken? Om du vill ha svar på dessa och likande frågor så är kursen Makroteori med tillämpningar något för dig.

Kursen vänder sig till alla som vill lära sig grunderna i ekonomisk omvärldsanalys. Makroekonomisk analys används i stor utsträckning inom banker, inom vissa delar av statsförvaltningen och i internationella organisationer med ekonomisk inriktning.

 • Kursupplägg

  Kursen introducerar makroekonomiska problem och metoder. Den består av en teoridel och en tillämpningsdel. Teoridelen lär ut beräkningsgrunder för bruttonationalprodukten (BNP) och teorier för hur produktion, arbetslöshet och inflation bestäms. Den lär också ut teorier för hur finans- och penningpolitik påverkar ekonomin på kort och medellång sikt. Du får också lära dig om teorier för tillväxt, konjunkturcykler och hur olika valutasystem kan påverka BNP, sysselsättningen och förutsättningarna för den ekonomiska politiken. I tillämpningsdelen studeras stabiliseringspolitiska problem i en öppen ekonomi, konjunkturell och långsiktig ekonomisk utveckling samt olika synsätt på stabiliseringspolitikens roll och möjligheter. Kursen ger även en viss orientering om nationalekonomins utveckling.

  Kursmaterial finns tillgängligt på Athena under kursens gång.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar/seminarier. Undervisningsspråk är svenska.

  Examination

  Kursen examineras på följande vis: två skriftliga duggor* samt en skriftlig tentamen. En del av poängen på tentamen kan tillgodoräknas genom löpande examination under kursens gång.

  * en dugga är en förberedande delexamination.

  Examinator

  Examinator/kursansvarig:

  Vårterminen 2021: Karolina Ekholm

  Höstterminen 2021: John Hassler

  Samordnare: Peter Langenius

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema vårterminen 2021

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Blanchard, O., Makroekonomi. Svensk bearbetning av Calmfors, L., Flam, H., Hassler, J. och Krusell, P., Liber, senaste upplagan

  M. Persson och E. Skult, Tillämpad makroekonomi, SNS förlag, senaste upplagan

  C.-H. Siven, Kompendium i doktrinhistoria - en översikt av nationalekonomins utveckling. Nationalekonomiska institutionen.

  Artiklar till seminarieuppgifterna på Athena.

 • Kontakt

  Kursadministratör nationalekonomi I
  Studievägledare grundnivå och lärare
  Studierektor - grundnivå och avancerad nivå