Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Vill du lära dig att använda nationalekonomiska och statistiska metoder i kvantitativ samhällsekonomisk analys? Då är programmet i nationalekonomi och statistik en bra väg att gå.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta i privat eller offentlig sektor som kvantitativ analytiker med nationalekonomisk och/eller statistisk inriktning. Du kommer att vara kvalificerad att utföra utrednings- och analysarbete inom området.

Programmet, som är 3 år, omfattar ett basblock med 60 högskolepoäng nationalekonomi och 60 högskolepoäng statistik. Därefter avslutas utbildningen med 30 valfria högskolepoäng samt fördjupning med ytterligare 30 högskolepoäng nationalekonomi eller statistik, inklusive examensarbete för kandidatexamen. Undervisningen ges dels på svenska och dels på engelska. Efter avslutad utbildning erhålls en kandidatexamen.

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik ges av Nationalekonomiska institutionen i samarbete med Statistiska institutionen. 

  Som programstudent måste du själv söka kurser eller kurspaket till termin 2–6.

  Termin 2–4 söker du specificerade kurser eller kurspaket enligt nedan.

  Termin 5–6 söker du till kurser eller kurspaket enligt eget val.

  Ansökningsperioder

  Inför vårterminen: sök 15 september–15 oktober 2023.

  Inför höstterminen: sök 15 mars–15 april 2024.

  Du söker via via antagning.se.

  År 1

  Termin 1

  Termin 2

  Sök kurspaket Nationalekonomi I: Nationalekonomi I (EC1020)

  • Mikroteori med tillämpningar, 15 hp
  • Makroteori med tillämpningar, 15 hp

  År 2

  Termin 3

  Sök kurspaket Statistik II: Statistik II - Kurspaket (ST2001)

  • Statistik och dataanalys III, 15 hp
  • Generaliserade linjära modeller, 7,5 hp
  • Tidsserieanalys, 7,5 hp

  Termin 4

  Sök följande kurser inom Nationalekonomi II: 

  År 3

  Termin 5

  Sök kurser eller kurspaket enligt eget val

  • Valfria kurser omfattande 30 hp

  Termin 6

  Sök kurser eller kurspaket enligt eget val

 • Kontakt

  Studievägledare och lärare
  Studievägledare och lärare
  Studierektor grundnivå och avancerad nivå