Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistik III

Skaffa fördjupade kunskaper av stor nytta vid tillämpningar av statistiska metoder i samhälle, forskning och arbetsliv! Kursen ger kunskaper som är av nytta inom all vetenskaplig och utredande verksamhet.

Inom Statistik III får du skriva ett större självständigt statistiskt arbete inom något statistiskt arbetsfält. Valet av område gör du utifrån intresse, i samråd med handledaren. Du kan även skriva uppsats vid ett företag eller organisation.

Du lär dig att tackla de praktiska problem som alltid dyker upp när man vill tillämpa sina kunskaper på ett nytt område. Kursen ger också kunskaper om hur man kritiskt granskar ett statistiskt arbete, vilken vetenskaplig litteratur som finns inom statistiken och hur man söker referenser, hur man disponerar och skriver en vetenskaplig rapport, skriftlig och muntlig presentation.