Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Statistik III

Skaffa fördjupade kunskaper av stor nytta vid tillämpningar av statistiska metoder i samhälle, forskning och arbetsliv! Kursen ger kunskaper som är av nytta inom all vetenskaplig och utredande verksamhet.

Inom Statistik III får du skriva ett större självständigt statistiskt arbete inom något statistiskt arbetsfält. Valet av område gör du utifrån intresse, i samråd med handledaren. Du kan även skriva uppsats vid ett företag eller organisation.

Du lär dig att tackla de praktiska problem som alltid dyker upp när man vill tillämpa sina kunskaper på ett nytt område. Kursen ger också kunskaper om hur man kritiskt granskar ett statistiskt arbete, vilken vetenskaplig litteratur som finns inom statistiken och hur man söker referenser, hur man disponerar och skriver en vetenskaplig rapport, skriftlig och muntlig presentation.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Kursen kan läsas som fristående kurs, eller som del av Kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik, eller Samhällsplanerarprogrammet.

  Delkurser

  Kursen består av tre delkurser om totalt 30 hp:
  Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik (15 hp), Multivariata metoder (7,5 hp) och Utvalda statistiska metoder med tillämpningar (7,5 hp). För kursbeskrivningar och litteraturlistor, se respektive delkurs ovan. Övrig information om varje delkurs för registrerade studenter finns på Athena.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och handledning.

  Examination

  Kunskapskontrollen skergenom skriftliga prov, muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter samt självständigt arbete.

  Examinator

  Se respektive delkurs ovan.

 • Kontakt

  Se respektive delkurs ovan.