Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete för kandidatexamen i statistik

Kursen utgörs främst av ett självständigt statistiskt arbete inom något statistiskt arbetsområde som ska dokumenteras i form av en uppsats och sedan försvaras vid ett seminarium.

Kursen ger kunskaper om planering, genomförande och avrapportering av eget arbete, vad gäller bearbetning av såväl teoretiska som praktiska problem samt kunskaper inom vetenskaplig och utredande verksamhet. Kursen ger även kunskaper om hur man kritiskt granskar statistiska arbeten, vilken vetenskaplig litteratur som finns inom området och hur man söker referenser, hur man disponerar och skriver en vetenskaplig rapport samt hur man muntligt presenterar sina resultat.

 • Kursupplägg

  Kursen läses på heltid, dagtid.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.

  Kursinformation

  Kursbeskrivning vt-24 (323 Kb)

  Övrig information för registrerade studenter finns på Athena.

  Examinator

  Vårterminen 2024

  Dan Hedlin

  Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Vårterminen 2024

  Kursansvarig

  Dan Hedlin

  Du hittar Dans mottagningstider i länken ovan. Det går bra att mejla Dan och komma överens om en tid, om du vill träffas utanför mottagningstiden.