Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i företagsekonomi

Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete med arbetsuppgifter som rör företagsledning, ekonomisk analys, redovisning och marknadsföring med fokus på hållbarhet. Stor vikt läggs vid att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiska resonemang.

Programmet bygger på en vision som drivs av ett näringsliv och samhälle baserat på ett ansvarsfullt, hållbart och etiskt ledarskap utifrån ett svenskt såväl som internationellt perspektiv. Hållbarhetsfrågor integreras i samtliga åtta introduktionskurser på termin ett och termin tre samt inom kurser på termin fem. Utbildningen ger dig nya modeller, verktyg och synsätt inom olika ämnesområden och en gedigen kunskapsbas om hållbar företagsekonomi.

Programmet har fem ämnesfördjupningar;
Ekonomistyrning - Finansiering - Management - Marknadsföring - Revision

Inför fjärde terminen väljer studenterna någon av programmets fem ämnesfördjupningar, men redan termin två krävs specifika kurser för att kunna välja ämnesfördjupning revision. Under termin fem läses ämnesfördjupande kurser eller valfria utlandsstudier. Under den avslutade terminen genomförs ett självständigt examensarbete. De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet.

Utbildningen leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

 • Programöversikt

  Programmets fem ämnesfördjupningar är:

  Ekonomistyrning
  Ämnesfördjupning ekonomistyrning vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi/verksamhetsstyrning. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

  Finansiering
  Du som gillar att räkna, analysera kvantitativa modeller och bearbeta finansiell information bör välja ämnesfördjupning finansiering. En inriktning för dig som är intresserad och kunnig i matematik och statistik eftersom majoriteten av kurserna är av kvantitativ karaktär.

  Management
  Företag och organisationer har en rad olika aktiviteter: produktutveckling, produktion, inköp och marknadsföring, finansiering och kostnadsstyrning, etc. Den gemensamma nämnaren för alla dessa aktiviteter är att de leds och organiseras med utgångspunkt i centrala målsättningar som definierar varje enskilt företag och organisation. Det är denna, den överordnade uppgiften inom varje företag, som är huvudfokus för ämnesfördjupning Management.

  Marknadsföring
  För dig som vill arbeta med marknadsnära frågor som marknadskommunikation, konsumentbeteende, varumärkesutveckling, Employer Branding och strategifrågor är ämnesfördjupning marknadsföring lämplig. Den intensiva konkurrens som råder på många marknader, både om kunder och om rätt medarbetare, gör marknadsföringsfrågor kritiska i att utveckla organisationers lönsamhet och konkurrensförmåga.

  Revision
  Inriktningen vänder sig till dig som är intresserad av att fördjupa dina kunskaper inom externredovisning och revision. Betoningen ligger inte på att ”räkna rätt” utan på att förstå varför olika typer av redovisning och beräkningsmodeller ser ut som de gör och vilken påverkan de har på olika intressenter såväl inom som utanför organisationen.

  OBS! Inför varje ny termin krävs en anmälan till via antagning.se till de kurser som du vill läsa nästkommande termin.

  Programöversikt (177 Kb)

  År 1

  Termin 1
  Den första terminen utgör ett sammanhållet grundblock och består av en introduktion till obligatoriska grundkurser inom programmets huvudområde. Du lär dig tillämpa företagsekonomiska analysmetoder inom kalkylering och redovisning. Du får också förståelse för hur organisationer styrs (management) samt agerar på marknaden. Genomgående tema är hållbarhet med fokus på miljö, sociala förhållanden och arbetsmiljö. Du läser följande kurser:

  Företagsekonomi I, kurspaket, 30 hp:

  Organisation I, 7,5 hp
  Redovisning I, 7,5 hp
  Marknadsföring I, 7,5 hp
  Finansiering I, 7,5 hp

  Termin 2
  Den andra terminen läses breddningsämnen vid samverkande institutioner som stödjer huvudområdet.

  Studenter som vill läsa ämnesfördjupning revision läser:

  Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp
  ges i period 1
  Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp
  ges i period 2

  Studenter som vill läsa ämnesfördjupning ekonomistyrning, finansiering, marknadsföring och management läser:

  Mikroteori med tillämpningar, 15 hp
  ges period 1
  Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp
  ges i period 2

  År 2

  Termin 3
  Den tredje terminen består av en fortsättning till obligatoriska kurser inom programmets huvudområde. Det genomgående temat är etik.

  Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp

  Behörighetskrav: 15 hp från Företagsekonomi I.

  Termin 4

  Inför fjärde terminen väljer studenterna någon av programmets fem ämnesfördjupningar, men redan termin två krävs specifika kurser för att kunna välja ämnesfördjupning revision.

  Studenter med ämnesfördjupning ekonomistyrning, marknadsföring och management läser:

  Makroekonomi med tillämpningar, 15 hp och
  Juridisk översiktskurs, 15 hp

  Studenter med ämnesfördjupning revision läser:

  Beskattningsrätt, 15 hp och
  Affärsjuridik, 15 hp
  Behörighetskrav: Juridisk översiktskurs

  Studenter med ämnesfördjupning finansiering läser:

  Finansiell statistik, 7,5 hp och
  Matematiska metoder, 7,5 hp
  Makroekonomi med tillämpningar, 15 hp

  År 3

  Termin 5

  Följande kurser på termin 5 innehåller hållbarhetstema:

  • Financial Reporting (inom Redovisning och Finansiering)
  • Corporate Enterprise Analysis (inom Redovisning)
  • Entrepreneurship in Societal Change (inom Management)
  • Corporate Responsibility (inom Marknadsföring)
  • Internet Marketing (inom Marknadsföring)
  • Brand Management & Sustainable Business Model (inom Marknadsföring)

  Studenter med ämnesfördjuningen ekonomistyrning och redovisning läser:

  Redovisning, kurspaket 30 hp

  Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II.

  Studenter med ämnesfördjuningen finansiering läser:

  Finansiering, kurspaket 30 hp

  Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II inklusive 7,5 hp finansiering.

  Studenter med ämnesfördjupning management läser:

  Organisation och management, kurspaket 30 hp

  Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II.

  Studenter med ämnesfördjupningen marknadsföring läser:

  Marknadsföring, kurspaket 30 hp

  Behörighetskrav: 45 hp från företagsekonomi I och II.

  eller Utlandsstudier

  Termin 6

  Under den avslutade terminen genomförs ett självständigt examensarbete. De kurser som läses under terminen stödjer examensarbetet.

  Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket, 30 hp
  Företagsekonomi III, Finansiering, kurspaket 30 hp
  Företagsekonomi III Management, kurspaket, 30 hp
  Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket, 30 hp

 • Så ansöker du

 • Arbetsmarknad och karriär

  Företagsekonomer återfinns i många olika branscher och har arbetsuppgifter av skilda slag. Vanliga arbetsplatser är konsultfirmor, industri- och handelsföretag, banker, revisionsbyråer, reklambyråer, intresseorganisationer, statliga och kommunala förvaltningar. Vanliga arbetsområden är redovisning, revision, controller, finansiering, kapitalplacering, marknadsföring, försäljning, inköp, personalutveckling, rekrytering. Många företagsledare och chefer är företagsekonomer.

  Ekonomistyrning

  När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis olika typer av controllerjobb, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.  

  Finansiering

  Vill du arbeta som analytiker, fondförvaltare eller ”corpare” på en svensk eller utländsk bank eller på en finansavdelning i ett svenskt eller internationellt företag bör du välja ämnesfördjupning finansiering.

  Management

  Studenter som inriktat sig mot Management återfinns idag inom ett brett spektra av svenskt och internationellt näringsliv respektive offentlig förvaltning. Ofta gör våra studenter sitt inträde på arbetsmarknaden efter examen som management-, HRM- eller rekryteringskonsult eller som traineer i något större internationella företag.

  Marknadsföring

  Karriärmöjligheterna inom marknadsföring är inte lika tydliga och väl utstakade som inom exempelvis redovisningsinriktningen - men potentialen är stor och du kan direkt efter examen söka arbete som exempelvis produktansvarig, projektledare eller kundansvarig inom t ex bank, livsmedelsindustrin, modebranschen, bilbranschen eller industriprodukter. Eller varför inte som konsult eller inom offentlig sektor med Employer Branding eller platsmarknadsföring? Senare får många ekonomer som har studerat och arbetat med marknadsföring jobb som produktchef, marknadschef, affärsutvecklare eller Key Account Manager med ansvar för viktiga kunder, där kundförståelse och lönsamhetsanalys är viktiga inslag.

  Revision

  När det gäller arbete efter inriktningen öppnar sig många möjligheter exempelvis intern- eller externrevisor, redovisningsexpert, ekonomi- eller verksamhetsansvarig, konsult av olika slag eller egen företagare.

 • Kontakt

  För mer information om Kandidatprogrammet i Företagsekonomi, kontakta studievägledarna