Ny student

Välkommen till Företagsekonomiska institutionen! När du blivit antagen till ett kurspaket eller program hos oss måste du aktivera ditt universitetskonto och registrera dig på de kurser som ingår i kurspaketet eller programmets första termin.

 

Ett akademiskt förhållningssätt och agerande är en vital del av god vetenskaplig sed och en grundbult i all högre utbildning. Stockholm Business School (SBS) har utvecklat en uppförandekod för hur studenter förväntas förhålla sig till sina studier och uppträda mot studiekollegor, lärare, administrativ personal och som representanter för Stockholms universitet.

Som student vid SBS förväntas du:

  • Värdesätta akademisk integritet, tillämpa god forskningssed, självständighet, vetenskaplig hållning och noggrannhet vid genomförandet av individuella arbeten, grupprojekt och examensarbeten.
  • Bidra till ett väl fungerande och respektfullt samarbete med studiekamrater i gemensamma arbetsuppgifter.
  • Avstå från att fuska vid examinationer, exempelvis att plagiera, samarbeta när det inte är tillåtet eller använda hjälpmedel utan särskilt tillstånd.
  • Bidra till utbildningens kvalitet genom att besvara kurs- och programvärderingar.
  • Verka för en trygg, tolerant, fördomsfri och inkluderande studie-och arbetsmiljö, fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier.
  • Bejaka människors lika värde, rättigheter, möjligheter och skyldigheter, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
  • Nogsamt studera kursplaner och utbildningsplaner, regler för utbildning och examination och övrig information om din utbildning.
  • Ta ansvar för att komma i tid till schemalagd undervisning.
  • Uppdatera dina kontaktuppgifter i Ladok och Athena för att inte gå miste om viktig information.
  • Avstå från att spela in, filma och fotografera utbildningssituationer. Respektera att av SBS inspelat material inte får publiceras på webbplatser eller i sociala medier.

 

 

Universitetskonto

Inför terminsstart ska du aktivera ditt universitetskonto som du behöver för att få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

Efter aktiveringen kommer du att få ett bekräftelsemejl med vidare instruktioner hur du beställer ett universitetskort samt registrerar dig på din kurs.

Aktivera ditt universitetskonto här

Registrera dig!

Du loggar in i Ladok för att webbregistrera dig med alternativen ”eduID” eller ”Antagning.se”. Observera att du inte kan logga in med alternativet ”Inloggning via ditt lärosäte”.

Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok på din kurs eller ditt program för att behålla din plats. Uppdatera din mailadress i Ladok så att du inte missar viktig information från oss under din utbildning!

Webbregistrera dig här

 

Jag är antagen

Här hittar du information som är bra att läsa när du blivit antagen till en utbildning.

Samlad information inför vårterminen 2024

Vid varje terminsstart arrangerar Företagsekonomiska institutionen välkomstinformation för nya studenter i Aula Magna. Vid välkomstinformationen får du information från prefekten, studievägledare, studierektor och Föreningen Ekonomerna som presenterar Fadderiet.

Vårens välkomstinformation ges den 12 januari kl. 10:00 i Aula Magna, Frescati, T-bana Universitetet

Filmer med välkomstinformation från tidigare terminsstarter

Se filmer med tidigare digital välkomstinformation här

Välkomstaktiviteter vid Stockholms universitet

Det finns även välkomstaktiviteter som arrangeras centralt på Stockholms universitet som du kan ta del av.
Här hittar du mer information om universitetets välkomstaktiviteter

Är du nyantagen på ett program och redan läst kurser som ingår i programmet, kan du i mån av plats få hoppa vidare i utbildningen.
Du måste kontakta studievägledare via mail senast den 8 januari. Ange ditt personnummer och skriv "Hoppa över termin" i ämnesraden.

Kontakt

Företagsekonomi: studievagledare@sbs.su.se
Reklam och PR: studievagledare.reklampr@sbs.su.se

Om du har blivit antagen men inte kan påbörja programmet den terminen kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång.
Läs mer om att skjuta upp studiestarten

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds vid Stockholms universitet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Exempel på stöd är programvaror, anteckningshjälp eller anpassade examinationer.

Här hittar du mer information om vem som kan ansöka om stöd, hur du ansöker om stöd och vilka stödformer som finns.

Studera med funktionsnedsättning

Din ansökan om stöd bör göras i god tid innan terminsstart då handläggningstiden kan variera.

1. Först ska du göra din ansökan via systemet Nais. Se instruktioner under Ansök om stöd och anpassningar

2. När din ansökan har beviljats så skickar du ditt intyg till Stockholm Business School studentstod@sbs.su.se

Vill du ta med tidigare studier inom huvudområdet för din utbildning? Då ska du ansöka om ett tillgodoräknande.

Information om och hur du ansöker hittar du på examenssidan under rubriken Tillgodoräknande.

 

Om du har blivit antagen eller reservplacerad, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud.

Återbud gör du på Antagning.se.
Logga in och gå till "Anmälan".

Om du har registrerat dig måste du även lägga in avbrott på
student.ladok.se

Att vara antagen med villkor betyder att du inte var behörig när anmälan till kurspaketet eller programmet gjordes. Du har då fram till och med terminsstarten på dig att uppfylla behörigheten.

 

Reservantagning är aktuellt när någon eller några som blivit antagna till en utbildning tackat nej till sina platser. Utifrån resultatet i urvalet kallas reserver i tur och ordning.

Alla som har blivit antagna till en utbildning dyker inte alltid upp. Därför antar vi fler sökande än vad vi har utbildningsplatser. Vi vet att många inte kommer att påbörja utbildningen och tar därför in extra många. Det innebär att vi inte behöver kalla reserver så fort någon hoppar av. Det här kallas att göra ett överintag.

Eftersom vi gör ett överintag betyder det att reserv 1 i en urvalsgrupp inte automatiskt kommer att antas när en person i samma urvalsgrupp hoppar av. Den tomma platsen fylls av en person som ingår i överintaget.

 

Reservantagningen kommer att ske den 10 januari. Om du skulle få en plats från väntelistan får du ett antagningsbrev från Antagningen och ett informationsmail från Företagsekonomiska institutionen. Du måste svara senast den 12 januari för att behålla din plats.

Om du inte hört något ifrån oss den 10 januari har du tyvärr inte fått någon plats.

 

Varje kurstillfälle/utbildning har en egen Athena-sajt och du kommer med på din kurs/utbildnings sajt automatiskt genom att registrera dig på kursen. Det kan ta en dag från att du registrerar dig i Ladok tills kursen syns i Athena.

All kursspecifik kommunikation sker genom Athena. Här hittar du ditt schema, kursplan, kursmaterial och inlämningsuppgifter. Det är också här du anmäler dig till seminariegrupper när det krävs.

För att komma till din kurssajt i Athena måste du vara registrerad på kursen (kontrollera i Ladok för studenter) samt ha ett aktiverat universitetskonto.

Om du ändå inte hittar din/dina kurser i Athena så kontakta kurskoordinatorerna.

Här hittar du Athena.

Här hittar du information om hur du kommer igång med Athena.

På Serviceportalen hittar du frågor och svar om Athena.


Athena i mobilen

Du kan ladda ner en gratis app och använda Athena i mobilen eller på läsplatta. Appen heter Itslearning och finns för iPhone och Android.
Här hittar du instruktion om hur du gör för att ladda ner appen till din mobiltelefon eller platta.

 

Föreningen Ekonomerna har ett nära samarbete med Företagsekonomiska institutionens ledning, Advisory Board och har studentrepresentanter i institutionens beslutande organ. Föreningen består av ett antal kommittéer, mästerier och projekt som tillsammans bildar den operativa verksamheten. Dess utbildningsutskott arbetar för att ytterligare främja studentinflytande på institutionen och för att säkerställa att utbildningen håller högsta kvalitet. Internationella kommittén tar hand om utbytesstudenter och organiserar Senior Buddy Program.

Föreningen Ekonomerna − Föreningen för alla studenter i företagsekonomi vid Stockholms universitet.

 

 

Kontakt

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
På denna sida