Stockholms universitet

Skjuta upp studiestarten (anstånd)

Om du har blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen den terminen, kan du ansöka om att få anstånd med studiestarten. Skälet till anstånd ska normalt ha uppkommit efter anmälningstidens utgång.

 

Skäl för anstånd

Skäl för anstånd med att påbörja studierna kan (HSVFS 2012:8) enligt vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag. 

Anstånd beviljas normalt till nästa start för utbildningen. Anståndstiden får uppgå till högst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för en längre tid.

 

Ansöka om anstånd

Du måste själv ansöka om anstånd hos Antagningen vid Stockholms universitet och styrka de skäl som du vill åberopa med intyg, till exempel läkarintyg, personbevis för barn, beslut om plikttjänstgöring eller intyg från arbetsgivare.

Du skickar ansökan till: studentavdelningen@su.se

Eller via post till:

Studentavdelningen
Antagningen
Stockholms universitet
10691 Stockholm

 

Anmälan via Antagning.se

Om du beviljas anstånd får du besked via mejl. Du får beslutet som ett bifogat PDF-dokument. Vill du sedan påbörja studierna ska du göra en ny anmälan via antagning.se och ladda upp beslutet om att du har beviljats anstånd senast sista anmälningsdag enligt anvisningar i beslutet.

Du laddar upp originalet på antagning.se

 

Kontakt

Kontakta Antagningsenheten vid Stockholms universitet

På denna sida