Konferenser och seminarier

Här hittar du information om konferenser och forskningsseminarium som arrangeras vid Stockholm Business School. Information om alla konferenser och forskarseminarium finns också i kalendern.

 

Konferenser

Vid institutionen arrangeras flera stora konferenser varje år.
Hitta mer information om konferenser i kalender.

Akademin för ekonomistyring i staten (AES) arrangerar årligen, i januari, AES Forskardag.

På AES Forskardag ges tillfälle för samtal om aktuell  forskning om styrning inom staten. AES Forskardag är en mötesplats för alla med intresse för styrningsfrågor. Som medlem i AES får du inbjudan till AES Forskardag.

AES:s forskning fokuserar på styrningsprocesser ur olika perspektiv. Det handlar framför allt om hur myndigheternas interna styrnings- och ledningssystem fungerar för att kunna styra sina verksamheter till att uppnå politiskt ställda mål.

Emerging Markets Inspiration Conference, EMIC arrangeras varje år av nätverket Emerging Markets Cross-Cultural Research Group. EMIC startades 2016 av professor Tony Fang.

Läs mer om Emerging Markets Cross-Cultural Research Group och Emerging Markets Inspiration Conference, EMIC

FutFin.Info är en plattform för alla som är intresserade av hur information påverkar finansmarknaderna. Vi tror att tiden är mogen att utforska de insikter som alternativa datakällor kan ge, t ex satellitbilder, textanalys och maskininlärning. Vi gör det genom att vara värd för en årlig konferens samt en serie webbseminarier varannan vecka.

Läs mer på futfin.info

 

Forskningsseminarier

Här hittar du information om olika forskningsseminarier och seminarieserier som arrangeras vid institutionen.
Hitta mer information om forskningsseminarier i Kalendern

I Kalendern kan du filtrera forskningsseminarier genom rubriken Forskning.

Seminar Series Finance SBS

Finanssektionen har forskningsseminarier på måndagar kl 13.00-14.15.

Om du vill presentera eller närvara på ett seminarium, välkommen att kontakta:

Läs mer om kommande seminarium i kalendern under forskning och på startsidan.

Om du vill lägga in seminarieschemat i din kalender kan du använda den här ICAL-länken.

Läs mer om seminarier inom finansiering på den engelska sidan.

MOS Seminars

Seminarierna arrangeras kontinuerligt och varje seminarium är en timme. Här kan forskare (inklusive doktorander) vid Managementektionen och inbjudna gäster presentera forskning i olika former – från initiala forskningsidéer till nästan färdiga manuskript, riktade mot breda områden i relation till management och organisation.

Kontaktperson: Professor Tommy Jensen

Marknadsföringssektionen anordnar regelbundet forskningsseminarier, vanligtvis på torsdagar kl 12-13. Vissa av dessa seminarier är öppna för allmänheten.

Gästseminarier anordnas med externa forskare inom aktuella områden så att vi kan ta del av och diskutera deras arbete, för att få nya idéer och för att utveckla kontakter.

Aktuella gästseminarier och öppna forskningsseminarier hittar du i webbkalendern.

Kontakperson: Martin Johanson

Kontakperson för Redovisningssektionens  forskningsseminarier är Andreas Sundström.

 

På denna sida