Kontakt

Varmt välkomna till Företagsekonomiska institutionen! Vi är glada över att få vara en del av din studentresa och svarar gärna på dina frågor. Du hittar kontaktuppgifter till oss här nedan.

 

Studievägledare

Studievägledarna kan svara på frågor om kursval, betygsregler, examensbestämmelser, ansökan, urval och behörighet, upprop och reservantagning, tillgodoräknande av tidigare universitetsstudier etc. De har tystnadsplikt.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
 

Kurskoordinatorer

Kurskoordinatorerna arbetar med administration av institutionens utbildningar i Athena, Ladok och SISU. De svarar på frågor om bland annat:

  • Anmälan till seminariegrupper för omregistrerade studenter (se i schemat när det är dags).
  • Avbrott på kurs (anmäl alltid om du inte ska fullfölja en kurs, görs via Ladok för studenter).
  • Betygsrapportering (för betyg som examinator lämnat till oss, dock tidigast tre veckor efter examinationsdatum. Du hittar ditt betyg i Ladok när det är klart).
  • Intyg som kräver stämpel (oftast endast utländska universitet samt för alumner som inte har aktivt studentkonto kvar).
  • Omregistrering.
  • Uppsatsadministration.

Du når kurskoordinatorerna via mailadressen coursecoordinator@sbs.su.se

Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator
Kurskoordinator
 

Studierektor

Studierektor samordnar det mesta som har med undervisningen att göra. Det innefattar bland annat antagning av studenter, planering av vilka kurser som ska ges, hur våra utbildningsprogram ska vara utformade, vad som står i kursplanerna och innehåll i studieanvisningar.

Biträdande studierektor/Utbildningskoordinator
 

Internationell koordinator

Internationella koordinatorn hanterar internationella studentavtal och tillhandahåller tjänster för utbytesstudenter som söker till och studerar på institutionen.

Internationell koordinator
Kontakt studenter med funktionsnedsättning
 

Amanuenser

Amanuensen kan hjälpa dig om det är något du inte förstår i kurserna du läser hos oss. De kan hjälpa till och svara på allmänna studiefrågor samt ta emot omprövningar (samtliga kurser inom företagsekonomi).

Amanuenser Finansiering
Teaching Assistant Management
Amanuens Management/Organisation
Amanuens Marknadsföring
Amanuens Marknadsföring
Amanuens Redovisning
Amanuens Redovisning
Amanuens Redovisning
 

Forskarutbildningen

Studierektor Forskarutbildningen
Koordinator Forskarutbildningen
 

Executive Education

Executive Education ansvarar för Executive MBA-programmet.

Operations Manager
På denna sida