Börja forska

Är du intresserad av att forska inom företagsekonomi? Stockholm Business School erbjuder ett fullt finansierat, konkurrenskraftigt doktorandprogram med specialiseringar inom finansiering, management, marknadsföring och redovisning.

Som doktorand vid Stockholm Business School kommer du att ingå i en professionell akademiskt verksamhet som är engagerat i studier av människor, marknader och organisationer. Du kommer att arbeta med kollegor som är kända för sina betydande bidrag till nyckelområden inom företagsekonomisk forskning, såsom finansmarknader och instrument; branding, konsumtion och kundorientering; redovisning och intellektuellt kapital; offentlig förvaltning och redovisning; hälsovård och hälsofrämjande på arbetsplatsen; organisationsförändring, lärande och beslutsfattande. Att skriva en doktorsavhandling handlar om att ge ett betydande bidrag till kunskap.

Forskarutbildningen på Stockholm Business School

Du kommer att genomgå en omfattande utbildning i teori, metod och analys - genom individuell handledning, kurser, seminarier och workshops. Utan tvekan kommer du också att dra nytta av att vara en del av en akademisk gemenskap där vetenskaplig dialog fortsätter utanför seminarierummet. Doktorander förväntas slutföra sin doktorsexamen under fyra år.

Lediga doktorandplatser annonseras under Om institutionen/Jobba hos oss i januari.

Ansökan för Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom 2023-2024 (173 Kb)

 

Kontakt

Studierektor Forskarutbildningen
Koordinator Forskarutbildningen
På denna sida