Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till alla forskare vid Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School. Forskningen vid institutionen är organiserad vid fyra sektioner. Kontaktuppgifterna ligger sorterade på efternamn.

 

Finanssektionen

Forskarna inom finansiering arbetar vid Finanssektionen.

Sektionsledare: Ai Jun Hou
Ämnesföreträdare: Lars Nordén

 

Managementsektionen

Forskarna inom management arbetar vid Managementsektionen.

Sektionsledare: Rickard Grassman
Ämnesföreträdare: Tommy Jensen

 

Marknadsföringsektionen

Forskarna inom marknadsföring arbetar vid Marknadsföringssektionen.

Sektionsledare: Jon Engström
Ämnesföreträdare: Fredrik Nordin

 

Redovisningsektionen

Forkarna inom redovisning arbetar vid Redovisningssektionen.

Sektionsledare: Susanne Weinberg
Ämnesföreträdare: Bino Catasus

Presskontakt
På denna sida