Internt

Här hittar du som är anställd på Stockholm Business School information som är viktig för din anställningen och ditt arbete på institutionen.

 

SBS intranät

Här loggar du in på SBS intranät:

Logga in SBS intranät

SBS intranät finns på en plattform som heter Confluence. Du loggar in med ditt universitetskonto.

På SBS intranät hittar du följande:

 • Allt du behöver veta som anställd på SBS under rubriken; Att jobba på Företagsekonomiska institutionen
 • Information om SBS lokaler Campus Albano
 • SBS Studio
 • Infomation och protokoll från Institutionsstyrelsen, Utbildningsnämnden, Forskarutbildningsnämnden och Ämnesföreträdarrådet
 • Presentationer och filmer från Kick offer och Informationsmöten
 • Protokoll och mötesanteckningar från Doktorandrådet vid SBS
 • Prefektbeslut 2022
 • SBS plan och strategi 2018-2020
 • Lärarpärmen
 • Education materials
 • Kris - när något oväntat händer
 • SBS News nyhetsbrev
 

Vid en allvarlig händelse ta kontakt och informera närmaste sektionsledare eller prefekten. Det kan också vara bra att informera om situationer som kan utvecklas till en allvarlig kris och som därför behöver bevakas.

Vid allvarlig händelse

Kontaktuppgifter (Medarbetarwebben)

Checklistor för säkerhet (Medarbetarwebben)

Hjärtstartare finns i allmänna utrymmen på plan 2, 3 och 4 i hus 2, Campus Albano.

På denna sida