Samarbeten

Stockholm Business School har olika typer av samarbeten genom att vi är medlemmar i olika internationella organisationer och nätverk. Vi har också samarbeten för att stödja och utveckla hållbart entreprenörskap.

 

Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) är ett nätverk av forskare som tillsammans med praktiker arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om ekonomi- och verksamhetsstyrning i offentlig sektor. Det är en mötesplats för alla som har ett genuint intresse för styrningsfrågor.

Läs mer om Akademin för ekonomistyrning i staten (AES)

 

Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF) är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen (SBS), Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Nationalekonomiska institutionen (ECON).

Centrumets huvudsyfte är att främja forskning och utbildning av doktorander inom penningpolitik och finans och, mer allmänt, att skapa en dynamisk och internationellt ledande forskningsmiljö inom dessa fält.

Läs mer om Centrum för penningpolitik och finansiell stabilitet (CeMoF)

 

Stockholm Business School (SBS) ger ett kapacitetsutvecklingsprogram inom hållbar stadsplanering i Ukraina, kallat "Rethinking Cities in Ukraine". Programmet finansieras av Svenska Institutet SI - Public Sector Innovation Program (SIPSIP) och sker i samarbete med Ro3kvit Urban Coalition for Ukraine och lokala akademiska partners i Ukraina.

Huvudmålet med projektet är att stärka kompetensen hos beslutsfattare från fem ukrainska kommuner som är hårt drabbade av kriget och ligger längs frontlinjen. Deltagarna får stöd i att arbeta fram pilotprojekt för att lösa specifika lokala utmaningar och främja hållbar utveckling.

Läs mer om Rethinking Cities in Ukraine

För information kontakta: Ragnar Lund, programansvarig

 

Vi är medlem i och stödjer flertalet föreningar och organisationer som syftar till att på olika sätt främja utvecklingen av forskning, utbildning, nätverkande och internationellt utbyte inom det företagsekonomiska området.

The Association to Advance Collegiate Schools of Business
AACSB International är en amerikansk medlemsorganisation som arbetar med vidareutveckling och ackreditering av business schools.

European Institute for Advanced Studies in Management
EIASM är ett internationellt nätverk för forskare och lärare inom företagsekonomi med över 40 000 medlemmar, som tillsammans representerar fler än 90 universitet, business schools och forskningsinstitut. Huvudsyftet är att främja samarbete mellan medlemmarna och att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte.

European Foundation for Management Development
EFMD är en intresseorganisation för business schools i världen, främst Europa. EFMD är också ett ackrediteringsorgan för business Schools, som utfärdar ackrediteringen EQUIS (European Quality Improvement System).

Nordiska Företagsekonomiska Föreningen
NFF främjar utvecklingen av forskning, utbildning och praxis på det företagsekonomiska området i de nordiska länderna, dvs. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Föreningen stödjer nordiska nätverk, konferenser och workshops samt utveckling av forskare och lärare.

Principles for Responsible Management Education
PRME är det första organiserade samarbetet mellan FN och lärosäten som bedriver utbildning i management. PRME:s uppdrag är att på en global nivå inspirera och verka för ansvarstagande utbildning, forskning och kunskapsledning inom management.
Läs om principerna som SBS har skrivit under

Wing Lung Bank International Institute for Business Development, Hong Kong, IIBD
är ett internationellt konsortium som består av 18 medlemsuniversitet i Australien, Canada, Sverige, Thailand, Nederländerna, Filippinerna, Storbritanninen, USA och Kina. Uppdraget är att verka för tillväxt och utveckling inom internationell utbildning inom företagsekonomi.

 

Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) är ett akademiskt samarbete inom innovation och entreprenörskap mellan Stockholms universitet, Stockholms handelshögskola, Karolinska Institutet, Konstfack (högskolan för konst, hantverk, design), Kungliga Musik Högskolan och KTH Royal Institute of Technology.

Samarbetet ger studenter antagna till ett masterprogram, tillgång till en rad kurser baserade på dessa institutioners expertis och kompetens inom innovation och entreprenörskap och en möjlighet att samarbeta med studenter från andra skolor.

För att kunna ansöka till SSES-kurser på Antagning.se måste du vara antagen till ett magisterprogram vid Stockholms universitet.

Behörighet

Rangeringen och urvalet av studenter görs baserat på antalet intjänade högskolepoäng (ECTS / hp). Högst 270 ECTS kan inkluderas.

Bootcamps och workshops

Oavsett nivå och tidigare studier har alla SU-studenter och SU-studenter möjlighet att gå med i SSES framåtblickande bootcamps och workshops! Ett bra sätt att utvidga ditt sinne och diversifiera ditt nätverk!

Du kan enkelt ansöka om dessa händelser på SSES-webbsidan.

 

SU Business Model Cup lanserades 2017 och är en tävling för hållbara affärsmodeller. Syftet är att möjliggöra för studenter, forskare och medarbetare att i ett tidigt skede få hjälp att utveckla hållbara affärsmodeller. Tävlingen genomförs varje termin och är öppen för alla institutioner på Stockholms universitet.

Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt, både i Sverige och i övriga världen. Det är viktigt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt, för att kunna nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

SU Business Model Cup arrangeras av Företagsekonomiska institutionen/Stockholm Business School (SBS), Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd och Drivhuset Stockholm.

Läs mer om tävlingen som genomförs höstterminen 2021

För mer information om SU Business Model Cup kontakta Tony Apéria på tony.aperia@sbs.su.se

 

Är du intresserad av att rekrytera våra studenter, erbjuda praktikplats eller ett samarbete genom uppsats eller ett examensarbete? Då kan du nå våra studenter genom att annonsera på Stockholms universitets karriärportal MyCareer.

MyCareer för arbetsgivare

På denna sida