Kontakt

Här hittar du adress- och kontaktinformation till övergripande funktioner på Företagsekonomiska institutionen.

Telefon och e-post
Växel telefon: 08-16 20 00
E-post: info@sbs.su.se
E-post medarbetare och forskare: fornamn.efternamn@sbs.su.se

Besöksadress och leveransadress
Kräftriket hus 3, 7, 8, 15 och 24 (Roslagsvägen 10)

Kontaktperson leveranser: Alf Friberg
Telefon: 08-16 38 52

Postadress
Företagsekonomiska institutionen
Stockholms universitet
SE-106 91 STOCKHOLM

Fakturaadress
Se Information för leverantörer
Institutonens referensnr för fakturor: 302

Kontaktperson fakturor och leverantörsinformation
Ekonomiansvarig: Sara Nygren
Telefon: 08-16 17 83
Ekonomiassistent: Vassilia Sayessian
Telefon: 08-16 21 90

Organisationsnummer
202100-3062 (Stockholms universitet)

Presskontakt
Kommunikationsansvarig: Maria Ekström Stoetzer
Telefon: 08-16 22 90
E-post: maria.stoetzer@sbs.su.se

På denna sida