Stockholms universitet

Maria Ekström StoetzerKommunikationsansvarig

Om mig

Jag arbetar strategiskt och operativt med extern och intern kommunikation om vår verksamhet, utbildning och forskning. Institutionens största kanal är webbplatsen www.su.se/sbs

Högre utbildning: fil kand kommunikationsvetenskap och fristående kurser i beteendevetenskap.
Övrig utbildning: kurser inom kommunikation, projektledning och coaching.

Tidigare arbetserfarenhet: Mångårig och bred erfarenhet av arbeten inom extern och intern kommunikation, marknadsföring, pressarbete, mediaproduktion, beställare av externa tjänster. Övergripande ansvar för folkbildning och kursverksamhet.