Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fredrik NordinProfessor, prefekt

Om mig

Jag är prefekt på företagsekonomiska institutionen och professor i företagsekonomi, specialiserad på marknadsföring. Jag har en doktorsexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm (2005) och en civilingenjörsexamen i farkostteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm (1991). Jag har även studerat företagsekonomi och spanska vid Stockholms Universitet. Innan min akademiska karriär arbetade jag med utveckling av flygplan och med inköp av tjänster för telekommunikationsutrustning. 

Undervisning

Jag har undervisat inom en mängd olika områden, bl.a. inom tjänstemarknadsföring, teknologimarknadsföring, digital marknadsföring, marknadsföringsteori, industriell (b2b) marknadsföring, inköp, forskningsmetoder och organisationsteori. Jag har också handlett många kandidat- och masteruppsatser och flera doktorander fram till godkänd doktorsavhandling. Under åren 2009-2011 ansvarade jag för masterprogrammet i marknadsföring och mellan 2011 och 2014 var jag studierektor på master- och doktorandnivå.  

Forskning

Mina forskningsintressen ligger främst inom området marknadsföring i högteknologiska och innovativa företag, med fokus på hur leverantörer av tekniska produkter och tjänster kan hjälpa kunder att skapa värde. Jag har bl.a. intresserat mig för frågor som rör affärsrelationer/nätverk, digitalisering, ny teknik, tjänstefiering, helhetslösningar, inköp/outsourcing, innovation och marknadsföringsbeslut. I min forskning försöker jag adressera frågor som även är relevanta för affärspraxis. Min forskning är normalt kvalitativ och fenomendriven, och genomförs ofta i samarbete med företag. Den har publicerats i välrenommerade vetenskapliga tidsskrifter såsom Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Service Management och Journal of Business and Industrial Marketing

Jag är medlem i den redaktionella ledningen för tidskrifterna Industrial Marketing Management och Journal of Business Research och har organiserat flera konferenser inom företagsekonomi och marknadsföring, inklusive NFF (2011) och CBIM (2017). Jag har även tjänstgjort som en panelmedlem i forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi.

Publikationer  

Yakhlef, A. and Nordin, F. (2021). Effects of firm presence in customer-owned touch points: a self-determination perspective. Journal of Business Research, 130(June), pp. 473-481 https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.12.044  

Nussipova, G, Nordin, F., and Sörhammar, D. (2020), “Value formation with immersive technologies: an activity perspective”, Journal of Business & Industrial Marketing, 35(3), pp. 483-494. https://doi.org/10.1108/JBIM-12-2018-0407

Nordin, F. and N. Kumar (2019). "Guest editorial", Journal of Business & Industrial Marketing.

Nordin, F. and Lindbergh, J. (2019). "Foreign market learning: an integrative model of its antecedents, processes, and outcomes", Journal of Business & Industrial Marketing, 34(6) pp. 1248-1258. https://doi.org/10.1108/JBIM-12-2018-0398

Kumar, N., F. Nordin, and M. A Hitt (2019). “Leveraging learning in distant contexts: an interview with Professor Michael A. Hitt”, Journal of Business & Industrial Marketing, 34(6), pp. 1248-1258. https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2019-404

Kumar, N., Yakhlef, A., and Nordin, F. (2018). “Validation of organizational innovation as a creative learning process”, Journal of Business & Industrial Marketing, https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2017-0026

Nordin, F., Ravald, A, Möller, K, and Mohr, J (2018). “Network management in emergent high-tech business fields: Critical capabilities and activities” Industrial Marketing Management 74: 89-101. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.024

Viio, P. and F. Nordin (2017). "Double-Loop Sales Adaptation: A Conceptual Model and an Empirical Investigation." Journal of Business-to-Business Marketing, 24(2), pp. 123-137, http://dx.doi.org/10.1080/1051712X.2017.1313673

Nordin, F. and A. Ravald (2016). "Managing relationship gaps: A practitioner perspective." Journal of Business Research, 69(7), pp. 2490-2497. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.018

Brozovic, D., F. Nordin and D. Kindström (2016). "Service Flexibility: Conceptualizing Value Creation in Service." Journal of Service Theory and Practice, 26(6), pp. 868-888, http://dx.doi.org/10.1108/JSTP-09-2014-0219.

Brozovic, D., A. Ravald and F. Nordin (2015). "Making sense of service dynamics: the honeybee metaphor." Journal of Services Marketing 29(6/7): 634-644. http://dx.doi.org/10.1108/JSM-01-2015-0046

Nordin, F., D. Brozovic, C. Kowalkowski and M. Vilgon (2015). "CASE: Managing Customer Relationship Gaps at SKF." Journal of Business Market Management 2: 455-463

Nordin, F., D. Brozovic, C. Kowalkowski and M. Vilgon (2015). "Teaching note for case: Managing Customer Relationship Gaps at SKF." Journal of Business Market Management 2: 464-475.

Andéhn, M., F. Nordin and M. E. Nilsson (2015). "Facets of country image and brand equity: Revisiting the role of product categories in country‐of‐origin effect research." Journal of Consumer Behaviour. http://dx.doi.org/10.1002/cb.1550

Nordin, F., Brozovic, D, and Holmlund M. (2013). “Disintermediation in business-to-business service channels: Mechanisms and challenges”. Journal of Business-to-Business Marketing 20(4): pp. 179-192. http://dx.doi.org/10.1080/1051712X.2013.813717

Nordin, F., Lindahl, I., and Brege, S. (2013). “The applicability of integrated solutions: exploring the role of technological complexity”. Journal of Relationship Marketing, 12(1), 2013. http://dx.doi.org/10.1080/15332667.2013.763715

Kindström, D., Kowalkowski, C, and Nordin, F. (2012). “Visualizing the value of service-based offerings – empirical findings from the manufacturing industry”, Journal of Business & Industrial Marketing, 27(7), pp. 538-546. http://dx.doi.org/10.1108/08858621211257301

Lindahl, I. and Nordin, F. (2011). “The Interplay of Design and Marketing: A General Model. Irish Journal of management”, 30(1), pp. 1-20.

Nordin, F., Kindström D., Kowalkowski, C. and Rehme, J. (2011). “The Risks of Providing Services: Differential Risk Effects of the Service-Development Strategies of Customisation, Bundling, and Range”. Journal of Service Management, 22(3), pp. 390-408. http://dx.doi.org/10.1108/09564231111136881

Nordin, F., Öberg, C., Kollberg, B. and Nord, T. (2010). “Building a new supply chain position: An exploratory study of companies in the timber-housing industry”. Construction Management and Economics, 28(10), pp. 1071-1083. http://dx.doi.org/10.1080/01446193.2010.494680

Nordin, F. and Kowalkowski, C. (2010). “Solutions offerings: a critical review and re-conceptualisation”. Journal of Service Management, 21(4), pp. 441-459.  http://dx.doi.org/10.1108/09564231011066105

Nordin, F. (2009). “Transcendental Marketing: A Conceptual Framework and Empirical Examples”, Management Decision, 47(10), pp. 1652-1664. http://dx.doi.org/10.1108/00251740911004736

Agndal, H., and Nordin, F. (2009). “Consequences of Outsourcing for Organisational Capabilities: Some Experiences from Best Practice”. Benchmarking: An International Journal, 16(3), pp. 316-334. http://dx.doi.org/10.1108/14635770910961353

Nordin, F. and Agndal, H. (2008). “Business Service Sourcing: A Literature Review and Agenda for Future Research”. International Journal of Integrated Supply Management, 4(3/4), pp. 378-405. http://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJISM.2008.02076

Nordin, F. (2008). “Linkages between service sourcing decisions and competitive advantage: a review, propositions, and illustrating cases”. International Journal of Production Economics, 114(1), pp. 40-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.09.007  

Lindberg, N. and Nordin, F. (2008). ”From Products to Services and Back Again: Towards a New Service Procurement Logic”. Industrial Marketing Management, 37(3), pp. 292-300. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2007.07.006

Agndal, H., Axelsson, B., Lindberg, N. and Nordin, F. (2007). “Trends in Service Sourcing Practices”. Journal of Business Market Management, 1(3), pp. 187-207. http://dx.doi.org/10.1007/s12087-007-0010-y  

Åhlström, P. and Nordin, F. (2006). “Problems of Establishing Service Supply Relationships: Evidence from a High-Tech Manufacturing Company”. Journal of Purchasing and Supply Management, 12(2), pp. 75-89. http://dx.doi.org/10.1016/j.pursup.2006.05.002

Nordin, F. (2006). “Outsourcing services in turbulent contexts: Lessons from a multinational systems provider”. Leadership and Organization Development Journal, 27(4), pp. 296-315. http://dx.doi.org/10.1108/01437730610666046

Nordin, F. (2006). “Identifying Intraorganisational and Interorganisational Alliance Conflicts - A Longitudinal Study of an Alliance Pilot Project in the High Technology Industry”. Industrial Marketing Management, 35(2), pp. 116-127. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2004.12.010

Nordin, F. (2005). “Searching for the Optimum Product Service Distribution Channel: Examining the Actions of Five Industrial Firms”. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 35(8), pp. 576-594. http://dx.doi.org/10.1108/09600030510623348

Nordin, F. (2004). “Managing the Process of Adopting Service Logic in Collaboration with Suppliers”. Journal of Change Management, 4(4), pp. 339-350. https://doi.org/10.1080/14690701042000313126