Profiles

Fredrik Nordin

Fredrik Nordin

Professor

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 33 09
E-post fredrik.nordin@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Rum 2:344
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Fredrik Nordin är professor i företagsekonomi, specialiserad på marknadsföring. Han är för närvarande också sektionsledare på marknadsföringssektionen vid Företagsekonomiska Institutionen. Han har en doktorsexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm (2005) och en civilingenjörsexamen i farkostteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm (1991). Han har även studerat företagsekonomi och spanska vid Stockholms Universitet. Innan sin akademiska karriär spenderade han drygt tio år på olika befattningar i näringslivet, främst inom Ericssonkoncernen där han arbetade med utveckling och försäljning av produkter och tjänster och med inköps- och partnerskapsfrågor. ​

Undervisning

Fredrik har undervisat inom en mängd olika områden, bl.a. inom tjänstemarknadsföring, teknologimarknadsföring, marknadsföringsteori, industriell (b2b) marknadsföring, inköp, forskningsmetoder och organisationsteori. Han har också handlett många kandidat- och masteruppsatser och framgångsrikt handlett flera doktorander fram till godkänd doktorsavhandling. Under åren 2009-2011 ansvarade han för masterprogrammet i marknadsföring och mellan 2011 och 2014 var han studierektor på master- och doktorandnivå.  

Forskning

Fredriks forskningsintressen ligger främst inom området industriell marknadsföring inom högteknologiska och innovativa företag, med fokus på hur leverantörer av tekniska produkter och tjänster kan utvecklas och hjälpa kunder att skapa värde. Han har bl.a. intresserat sig för frågor som rör affärsrelationer/nätverk, digitalisering, ny teknik, tjänstefiering, helhetslösningar och innovation. Förutom att utveckla teori har han alltid försökt att adressera frågor som är relevanta för affärspraxis. Hans forskning är normalt kvalitativ och fenomendriven, och genomförs ofta i samarbete med företag. Den har publicerats i välrenommerade vetenskapliga tidsskrifter såsom Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Service Management och Journal of Business and Industrial Marketing

Fredrik är medlem i den redaktionella ledningen för tidskrifterna Industrial Marketing Management och Journal of Business Research och han har organiserat flera konferenser inom företagsekonomi och marknadsföring, inklusive NFF (2011) och CBIM (2017). Han tjänstgör för närvarande som en panelmedlem i forskningsrådet för kultur och samhälle vid Finlands Akademi.

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter:

 1. Kumar, N., Yakhlef, A., and Nordin, F. (2018). “Validation of organizational innovation as a creative learning process”, Journal of Business & Industrial Marketing, https://doi.org/10.1108/JBIM-02-2017-0026
 2. Nordin, F., Ravald, A, Möller, K, and Mohr, J (2018). “Network management in emergent high-tech business fields: Critical capabilities and activities” Industrial Marketing Management 74: 89-101. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.024
 3. Viio, P. and F. Nordin (2017). "Double-Loop Sales Adaptation: A Conceptual Model and an Empirical Investigation." Journal of Business-to-Business Marketing, 24(2), pp. 123-137, http://dx.doi.org/10.1080/1051712X.2017.1313673
 4. Nordin, F. and A. Ravald (2016). "Managing relationship gaps: A practitioner perspective." Journal of Business Research, 69(7), pp. 2490-2497. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.02.018
 5. Brozovic, D., F. Nordin and D. Kindström (2016). "Service Flexibility: Conceptualizing Value Creation in Service." Journal of Service Theory and Practice, 26(6), pp. 868-888, http://dx.doi.org/10.1108/JSTP-09-2014-0219.
 6. Brozovic, D., A. Ravald and F. Nordin (2015). "Making sense of service dynamics: the honeybee metaphor." Journal of Services Marketing 29(6/7): 634-644. http://dx.doi.org/10.1108/JSM-01-2015-0046
 7. Nordin, F., D. Brozovic, C. Kowalkowski and M. Vilgon (2015). "CASE: Managing Customer Relationship Gaps at SKF." Journal of Business Market Management 2: 455-463
 8. Nordin, F., D. Brozovic, C. Kowalkowski and M. Vilgon (2015). "Teaching note for case: Managing Customer Relationship Gaps at SKF." Journal of Business Market Management 2: 464-475.
 9. Andéhn, M., F. Nordin and M. E. Nilsson (2015). "Facets of country image and brand equity: Revisiting the role of product categories in country‐of‐origin effect research." Journal of Consumer Behaviour. http://dx.doi.org/10.1002/cb.1550
 10. Nordin, F., Brozovic, D, and Holmlund M. (2013). “Disintermediation in business-to-business service channels: Mechanisms and challenges”. Journal of Business-to-Business Marketing 20(4): pp. 179-192. http://dx.doi.org/10.1080/1051712X.2013.813717
 11. Nordin, F., Lindahl, I., and Brege, S. (2013). “The applicability of integrated solutions: exploring the role of technological complexity”. Journal of Relationship Marketing, 12(1), 2013. http://dx.doi.org/10.1080/15332667.2013.763715
 12. Kindström, D., Kowalkowski, C, and Nordin, F. (2012). “Visualizing the value of service-based offerings – empirical findings from the manufacturing industry”, Journal of Business & Industrial Marketing, 27(7), pp. 538-546. http://dx.doi.org/10.1108/08858621211257301
 13. Lindahl, I. and Nordin, F. (2011). “The Interplay of Design and Marketing: A General Model. Irish Journal of management”, 30(1), pp. 1-20.
 14. Nordin, F., Kindström D., Kowalkowski, C. and Rehme, J. (2011). “The Risks of Providing Services: Differential Risk Effects of the Service-Development Strategies of Customisation, Bundling, and Range”. Journal of Service Management, 22(3), pp. 390-408. http://dx.doi.org/10.1108/09564231111136881
 15. Nordin, F., Öberg, C., Kollberg, B. and Nord, T. (2010). “Building a new supply chain position: An exploratory study of companies in the timber-housing industry”. Construction Management and Economics, 28(10), pp. 1071-1083. http://dx.doi.org/10.1080/01446193.2010.494680
 16. Nordin, F. and Kowalkowski, C. (2010). “Solutions offerings: a critical review and re-conceptualisation”. Journal of Service Management, 21(4), pp. 441-459.  http://dx.doi.org/10.1108/09564231011066105
 17. Nordin, F. (2009). “Transcendental Marketing: A Conceptual Framework and Empirical Examples”, Management Decision, 47(10), pp. 1652-1664. http://dx.doi.org/10.1108/00251740911004736
 18. Agndal, H., and Nordin, F. (2009). “Consequences of Outsourcing for Organisational Capabilities: Some Experiences from Best Practice”. Benchmarking: An International Journal, 16(3), pp. 316-334. http://dx.doi.org/10.1108/14635770910961353
 19. Nordin, F. and Agndal, H. (2008). “Business Service Sourcing: A Literature Review and Agenda for Future Research”. International Journal of Integrated Supply Management, 4(3/4), pp. 378-405. http://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJISM.2008.02076
 20. Nordin, F. (2008). “Linkages between service sourcing decisions and competitive advantage: a review, propositions, and illustrating cases”. International Journal of Production Economics, 114(1), pp. 40-55. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2007.09.007  
 21. Lindberg, N. and Nordin, F. (2008). ”From Products to Services and Back Again: Towards a New Service Procurement Logic”. Industrial Marketing Management, 37(3), pp. 292-300. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2007.07.006
 22. Agndal, H., Axelsson, B., Lindberg, N. and Nordin, F. (2007). “Trends in Service Sourcing Practices”. Journal of Business Market Management, 1(3), pp. 187-207. http://dx.doi.org/10.1007/s12087-007-0010-y  
 23. Åhlström, P. and Nordin, F. (2006). “Problems of Establishing Service Supply Relationships: Evidence from a High-Tech Manufacturing Company”. Journal of Purchasing and Supply Management, 12(2), pp. 75-89. http://dx.doi.org/10.1016/j.pursup.2006.05.002
 24. Nordin, F. (2006). “Outsourcing services in turbulent contexts: Lessons from a multinational systems provider”. Leadership and Organization Development Journal, 27(4), pp. 296-315. http://dx.doi.org/10.1108/01437730610666046
 25. Nordin, F. (2006). “Identifying Intraorganisational and Interorganisational Alliance Conflicts - A Longitudinal Study of an Alliance Pilot Project in the High Technology Industry”. Industrial Marketing Management, 35(2), pp. 116-127. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2004.12.010
 26. Nordin, F. (2005). “Searching for the Optimum Product Service Distribution Channel: Examining the Actions of Five Industrial Firms”. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 35(8), pp. 576-594. http://dx.doi.org/10.1108/09600030510623348
 27. Nordin, F. (2004). “Managing the Process of Adopting Service Logic in Collaboration with Suppliers”. Journal of Change Management, 4(4), pp. 339-350

Senast uppdaterad: 11 januari 2019

Bokmärk och dela Tipsa