Organisation

Företagsekonomiska institutionens arbete leds av en prefekt, som har stöd av en ställföreträdande prefekt, institutionsstyrelsen och ledningsgruppen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Underställd prefekten finns fyra sektioner för forskning och undervisning och en sektion för administration. På institutionen finns också Executive Education (uppdragsutbildning).

 

Prefekt: Fredrik Nordin

Ställföreträdande prefekt: Karin Berglund

Biträdande prefekt: Andreas Sundström

Prefekten har stöd av institutionsstyrelsen och ledningsgruppen. I ledningsgruppen ingår prefekten, administrativ chef och samtliga sektionsledare.

 

Institutionsstyrelsen (IS) är övergripande ansvarig för omfattning och kvalitet vad gäller institutionens uppdrag: forskning, utbildning och examina, samverkan. Styrelsen fastställer institutionens strategi, verksamhetsplan, budget och riktlinjer för organisationen av arbetet.

Institutionsstyrelse mandatperiod 2024-2026

Ordinarie ledamöter

Prefekt Fredrik Nordin (ordförande)
Stf prefekt Karin Berglund (vice ordf)
Martin Johanson (Ämnesföreträdare)
Nicholas Butler
Gunilla Eklöv-Alander
Fredrik Eng-Larsson
Björn Hagströmer
Hanna Hjalmarson
Jessica Lindberg
Lu Liu
Victoria Bergman
Charlotte Lindén Ahmad

Suppleanter

Roland Almqvist
Jens Josephson
Andrea Lucarelli
Lovisa Näslund
Christian Todoran

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) bereder kurs- och utbildningsplaner för utbildningar på grund- och avancerad nivå inför prefektens beslut om fastställande av revideringar. Samtliga utbildningsfrågor som är institutionsövergripande t ex kursplanering, programutformning och revidering, ev. utredningar från SU om utbildningsfrågor, disciplin- och/eller dispensprocedurer etc. hanteras också.
 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) hanterar frågor som rör doktorandmiljö, doktorandkurser, disputationer och styrdokument för forskarutbildning.
 

Ämnesföreträdarrådet

Ämnesföreträdarrådet driver ämnets utveckling på institutionen. I ämnesföreträdarrådet ingår ämnesföreträdarna för respektive sektion.

 

Institutionens forskning och undervisning är organiserad i fyra sektioner:

Finansiering

Sektionsledare: Jarkko Peltomäki
Ämnesföreträdare: Lars Nordén


Management

Sektionsledare: Hans Rämö
Ämnesföreträdare: Tommy Jensen


Marknadsföring

Sektionsledare: Jon Engström
Ämnesföreträdare: Martin Johanson


Redovisning

Sektionsledare: Mikael Holmgren Caicedo
Ämnesföreträdare: Bino Catasus
 

Sektionen för administration

Sektionen arbetar med studentservice, undervisningsplanering, ekonomi, HR-frågor och kommunikation.
Administrativ chef: Maria Gärdelöv
 

Executive Education

Executive Education är ansvarig för utbildningen Executive MBA som är ett vetenskapligt grundat och examensinriktat chefsutvecklingsprogram.
Studierektor: Ian Richardson

 

Advisory Board är en plattform för ett utökat och fördjupat samarbete mellan institutionen, näringsliv och offentlig verksamhet. Advisory Board fungerar som idégivare och stimulansskapare för att stärka institutionens framtida konkurrenskraft.

Sammankallande: Susanna Molander och Fredrik Nordin, prefekt

Ordförande: Johan Oljeqvist, vd Fryshuset

  • Karin Berglund, Ställföretradande prefekt, Stockholm Business School
  • Ann Carlsson Meyer, CEO Systembolaget
  • Christina Friborg, Executive Vice President och Head of Sustainability, SSAB AB
  • Björn Hertzberg, Algorete International AB
  • Patrik Högberg, Country President Loomis, Sweden and Regional President Nordic Countries
  • Jonas Jakobson, grundare och ordförande i placeringsrådet, Nordic Equities Kapitalförvaltning. Även riddare av franska Hederslegionen.
  • Carl-Johan von Uexkull, Chief Commercial Officer, Doconomy.
  • Oskar Sjölander, Sekreterare, Stockholm Business School
  • Hosni Teque-Omeirat, President och Group CEO of Eniro
 

 

På denna sida