Organisation

Företagsekonomiska institutionens arbete leds av en prefekt, som har stöd av en ställföreträdande prefekt, en administrativ chef samt institutionsstyrelsen. Styrelsen är en länk mellan institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten. Underställd prefekten finns fem sektioner, fyra sektioner för forskning och undervisning och en sektion för administration. På institutionen finns också Executive Education.

 

Prefekt: Fredrik Nordin

Ställföreträdande prefekt: Karin Berglund

Biträdande prefekt: Andreas Sundström

Administrativ chef: Maria Gärdelöv

 

Institutionsstyrelsen (IS) är övergripande ansvarig för omfattning och kvalitet vad gäller institutionens uppdrag: forskning, utbildning och examina, samverkan. Styrelsen fastställer institutionens strategi, verksamhetsplan, budget och riktlinjer för organisationen av arbetet. Ledamöterna i institutionsstyrelsen väljs på en treårsperiod. Prefekt och ställföreträdande prefekt är stående ledamöter. Studentrepresentanterna byts ut varje år efter föreningsval.

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Fredrik Nordin (prefekt) Ai Jun Hou
Karin Berglund (stf. prefekt) Birgitta Schwartz
Andrea Lucarelli (lärar-/forskarrep.)  Charlotte Lindén Ahmad
Björn Hagströmer (lärar-/forskarrep.)  Gustav Agnesson
Fredrik Eng Larsson (lärar-/forskarrep.)  Jarkko Peltomäki
Heléna Lindström (doktorand) Mikael Holmgren Caicedo
Helene Olofsson (TA-rep.) Fanny Dorothea Ulrich (stud)
Jessica Lindberg (lärar-/forskarrep.) Friedrich Krentz (stud)
Lars Nordén (lärar-/forskarrep.)  
Linda Kjellman (TA-rep.)  
Mia Hinnerich (lärar-/forskarrep.)  
Sara Jonsson (lärar-/forskarrep.)   
Tommy Jensen (ord Ämnesföreträdarrådet)  
Florence Cummings (ekon. stud.,
Föreningen Ekonomerna)
 
Niki Rohani (ekon. stud.,
Föreningen Ekonomerna)
 

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) bereder kurs- och utbildningsplaner för utbildningar på grund- och avancerad nivå inför prefektens beslut om fastställande av revideringar. Samtliga utbildningsfrågor som är institutionsövergripande t ex kursplanering, programutformning och revidering, ev. utredningar från SU om utbildningsfrågor, disciplin- och/eller dispensprocedurer etc. hanteras också.
 

Forskarutbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden (FUN) hanterar frågor som rör doktorandmiljö, doktorandkurser, disputationer och styrdokument för forskarutbildning.
 

Ämnesföreträdarrådet

Ämnesföreträdarrådet driver ämnets utveckling på institutionen. I ämnesföreträdarrådet ingår ämnesföreträdarna för respektive sektion.

 

Institutionens forskning och undervisning är organiserad i fyra sektioner:

Finansiering

Sektionsledare: Jarkko Peltomäki
Ämnesföreträdare: Lars Nordén


Management

Sektionsledare: Hans Rämö
Ämnesföreträdare: Tommy Jensen


Marknadsföring

Sektionsledare: Jon Engström
Ämnesföreträdare: Martin Johanson


Redovisning

Sektionsledare: Susanne Weinberg
Ämnesföreträdare: Bino Catasus
 

Sektionen för administration

Sektionen arbetar med studentservice, undervisningsplanering, ekonomi, HR-frågor och kommunikation.
Administrativ chef: Maria Gärdelöv
 

Executive Education

Executive Education är ansvarig för utbildningen Executive MBA som är ett vetenskapligt grundat och examensinriktat chefsutvecklingsprogram.
Studierektor: Ian Richardson

 

Advisory Board är en plattform för ett utökat och fördjupat samarbete mellan institutionen, näringsliv och offentlig verksamhet. Advisory Board fungerar som idégivare och stimulansskapare för att stärka institutionens framtida konkurrenskraft.

Sammankallande: Susanna Molander och Fredrik Nordin, prefekt

Ordförande: Johan Oljeqvist, vd Fryshuset

  • Karin Berglund, Ställföretradande prefekt, Stockholm Business School
  • Ann Carlsson Meyer, CEO Systembolaget
  • Christina Friborg, Executive Vice President och Head of Sustainability, SSAB AB
  • Björn Hertzberg, Algorete International AB
  • Patrik Högberg, Country President Loomis, Sweden and Regional President Nordic Countries
  • Jonas Jakobson, grundare och ordförande i placeringsrådet, Nordic Equities Kapitalförvaltning. Även riddare av franska Hederslegionen.
  • Carl-Johan von Uexkull, Chief Commercial Officer, Doconomy.
  • Oskar Sjölander, Sekreterare, Stockholm Business School
  • Hosni Teque-Omeirat, President och Group CEO of Eniro
 

 

På denna sida