Rethinking Cities in Ukraine - nytt kapacitetsutvecklingsprogram

Stockholm Business School (SBS) ger ett kapacitetsutvecklingsprogram inom hållbar stadsplanering i Ukraina, kallat "Rethinking Cities in Ukraine."

Tillsammans med Ro3kvit Urban Coalition for Ukraine och med finansiering från Svenska institutet har detta projekt tagit form.

Ragnar Lund
Ragnar Lund. Foto: Maria Stoetzer

Projektet initierades och leds av Ragnar Lund vid SBS och växte fram ur erfarenheter från New European Bauhaus-konferensen i Bryssel våren 2022 samt ett besök i Lviv samma sommar. Svenska Institutet beviljade finansiering under våren 2023.

Huvudmålet med projektet är att stärka kompetensen hos beslutsfattare från fem ukrainska kommuner som är hårt drabbade av kriget och ligger längs frontlinjen. Deltagarna får stöd i att arbeta fram pilotprojekt för att lösa specifika lokala utmaningar och främja hållbar utveckling.

De utvalda deltagarna till programmet utgörs av team från varje kommun bestående av beslutsfattare, högre tjänstepersoner, civilsamhällesledare och representanter från privat sektor.

 

Utbildningens innehåll

Programstrukturen är modulbaserad och inkluderar föreläsningar, workshops både online och på plats, mentorskap och erfarenhetsutbyte. Programmet pågår under 6 månader med start hösten 2023.

I innehållet ingår ämnen som stadsplanering efter konflikter, grön omställning, deltagande och inkludering, digitala verktyg för transparens och effektiv styrning, samt management och finansiering anpassade för situationen i Ukraina.

Programmet avslutas med att varje team presenterar sina pilotprojekt i samband med en konferens i Stockholm. Meningen är att pilotprojekten sedan ska kunna finansieras och genomföras av de deltagande kommunerna och deras partners.

Långsiktigt strävar programmet efter att skapa långvariga nätverk och mentorskap mellan kommunerna. Målet är att främja hållbarhet och öppenhet i stadsplaneringen som stöder kommunernas arbete mot Agenda 2030.

Detta program är en konkret åtgärd för att stärka hållbar stadsutveckling i Ukraina. Det bygger på principerna om "action-learning" och "action-research" för att förstå och förbättra praktiska problem och utmaningar inom kommunerna genom att kombinera lärande, forskning och handling. Programmet avslutas med en konferens vid Stockholms universitet för interaktion med ukrainska och svenska aktörer.

Programmet finansieras av Svenska Institutet (SI) genom deras Public Sector Innovation Program, som syftar till att erbjuda kapacitetshöjande utbildningsprogram för högre tjänstepersoner och förtroendevalda inom offentlig sektor med fokus på innovation och förnyelse för att stödja genomförandet av Agenda 2030.

Läs mer om Ragnar Lund

Läs mer om utbildningen Rethinking Cities in Ukraine

Läs mer om det finansiella stödet från Svenska Institutet, SI Public Sector Innovation Programme