Stockholms universitet

Klimat och miljö

Klimat, miljö och hållbarhet är ett stort forskningsfält vid Stockholms universitet. Forskningen handlar om allt från miljögifter, klimatförändringar, biologisk mångfald, landskapsprocesser och djur till hur vi bygger samhället på ett hållbart sätt.

Forskning om klimat och miljö

Nyheter