"Det är en drastisk förändring i ekosystemet"

Johan Eklöf, docent vid Institutionen för ekologi miljö och botanik är en av de forskare från Stockholms universitet som medverkar i Vetenskapsradions program om hur spiggen tar över i Östersjön. Medverkar i programmet gör också bland andra Agnes Olin, som är postdoc i Johan Eklöfs forskargrupp.

Johan Eklöf, docent i systemekologi. Foto: Jenny Rosen.

Genom en kaskadeffekt i ekosystemet orsakar storspiggen algtillväxt, som ger sämre vattenkvalitet. När rovfiskar som gädda och abborre minskar, så ökar spiggen i antal. Den kommer att äta de små djur som betar av fintrådiga alger, och algerna ökar på ett sätt som annars är kopplat med övergödning. I de fintrådiga algerna bygger spiggarna sina bon och gynnas på så vis ännu mer. Det förklarar forskarna Johan Eklöf och Agnes Olin från Stockholms universitet i programmet Vetenskapsradion På djupet den 13 juni. Spiggen kommer in i stora antal från havet till kustmiljöerna för att leka. Där dör de ofta efter leken och ökar på så sätt näringstillförseln i vikarna, som ytterligare gynnar algtillväxten. Dessutom tillkommer storspiggens predationstryck på gädd- och abborryngel.

Inte bara gädda och abborre saknas i Östersjöns ekosystem, utan också sill/strömming, lax och torsk. Tillsammans med sina forskarkollegor har Johan Eklöf nyligen publicerat en forskningsöversikt, där de konstaterar att bristen på rovfisk i havet gör att spiggen växer i antal.

Läs mer: Minskat strömmingsfiske kan dämpa spiggvågen längs kusten

Hur kan balansen återställas?

Ett generellt minskat fisketryck och stora fredade områden skulle vara ett första steg, för att se hur ekosystemen svarar på det, säger Johan Eklöf till Vetenskapsradion På djupet.

– Vi behöver minska det totala fisketrycket över hela Östersjön, säger Johan Eklöf i programmet.

Att satsa på att fiska upp spiggen är däremot inte en lösning på problemet, förklarar han. Det är inte spiggen som är problemet i sig, utan att Östersjön är ett stört ekosystem, som är under hårt tryck från människan. Vi måste göra något åt den påverkan vi har gjort på Östersjön, som har gynnat spiggen.

Här kan du höra hela programmet

Hör även: Storspiggen tar över Östersjön

Pristagarna Johan Eklöf och Malin Jonell i samspråk med kronprinsessan Victoria efter utdelningen av Östersjöakutens pris 2022, vid Askölaboratoriets sextioårsjubileum. Foto: Jenny Rosen.

Viktig forskning om kustekosystemens betydelse för fisket

Johan Eklöf forskar om människans och klimatförändringarnas påverkan på kustekosystemen och i sin tur fisket. Han har även studerat hur spiggvågen påverkar havet.

Vid Askölaboratoriets sextioårsjubileum fick Johan Eklöf tillsammans med forskarkollegan Malin Jonell den 13 juni motta Östersjöakutens pris till Bengt-Owe Janssons och AnnMari Janssons minne för sin forskning. Priset överräcktes av kronprinsessan Victoria.

Läs mer: Johan Eklöf och Malin Jonell prisas för Östersjöforskning

Text: Jenny Rosen