Sillgrisslehylla

Stora Karlsö utanför Gotland är känd för sin enorma koloni av sillgrisslor. Östersjöcentrum är huvudman för Sillgrisslehyllan på ön. Det är en enorm trähylla där fågelparen häckar och som underlättar den viktiga havsfågelforskningen.

Östersjöcentrum är huvudman för Sillgrisslehyllan, Stora Karlsö Auk Lab, på Gotland. Det är en hylla

Sillgrisslehyllan, Stora Karlsö Auk Lab, är en stor hylla av trä, stål och kalksten som är placerad 40 meter över havet. Den är byggd på precis en sådan klippa som sillgrisslor gillar, och ligger mitt i ett naturligt revir. Byggnationen gör att forskarna på ett säkert sätt kan undersöka och observera häckningen utan att störa fåglarna.

Sillgrisslorna lär oss mer om havets ekosystem

Östersjöns fåglar påverkas av mänskliga aktiviteter som fiske, övergödning och föroreningar. Genom att studera sillgrisslorna, som är en toppkonsument i näringskedjan, kan vi få en bättre förståelse för havsmiljön överlag. Så här beskriver forskarna sillgrisslehyllan:

Tack vare konstruktionen kan vi studera fåglarna på bara några centimeters avstånd. Detta ger oss möjligheter som havsfågelforskare jorden runt ofta bara kan drömma om!

Läs mer om Stora Karlsö Auk Labb på projektets hemsida 

OM PROJEKTET  

Östersjöcentrum ansvarar för sillgrisslehyllan men den omfattande havsfågelforskningen på St Karlsö, som även innefattar studier på flera arter och på hela ön, ingår i projektet Baltic Seabird Project som startade 1997. Forskningen leds av Stockholms Resilienscentrum i samverkan med bland andra SLU och finansieras av WWF.

Läs mer om samarbetet på Baltic Seabird Project. 

Länken mellan Östersjöns havsbotten och himlens svalor

Nu har ett gäng nyfikna unga forskare från tre olika lärosäten visat hur sillgrisslornas fiske göder mängder av fjädermygglarver, som i sin tur föder en stor koloni av svalor – näring från havsbotten till himlen.

 

 

På denna sida