Jobba hos oss

Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. I samverkan med ett brett nätverk av marina forskare, är vårt uppdrag att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

Fartygspersonal på provtagning i skärgården
Välkommen till Östersjöcentrum

Vid Askölaboratoriet finns vårt kompetenta tekniska team som gör det möjligt för oss att erbjuda attraktiva resurser för framgångsrik marin forskning, utbildning och miljöövervakning i Egentliga Östersjön.

 

Lediga jobb

Flera medarbetare från Östersjöcentrum står på fartyget Electra och vinkar till kameran.
Forskning pågår, välkommen ombord!

Stockholms universitets Östersjöcentrum är en dynamisk arbetsplats med stort utrymme för eget ansvar och professionell utveckling. Östersjöcentrum bedriver forskning, kommunicerar vetenskaplig kunskap till både den breda allmänheten och till olika samhällsaktörer. Centret har i uppdrag att vara en samlande kraft för institutioner med marin verksamhet, och även se till att hela bredden i lärosätets marina verksamhet kommuniceras externt.

Östersjöcentrum är en länk mellan forskning och förvaltning – hos oss finns en unik kombination av forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer, som i samverkan med andra marina forskare verkar för att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen.

Östersjöcentrum har också i uppdrag att tillhandahålla marin infrastruktur för både forskning och utbildning.

Lediga tjänster vid Stockholms universitet hittar du här:

Jobba hos oss

 

Sista ansökningsdag: 2022-10-09.

Vi söker nu dig som vill jobba tillsammans med oss i ett spännande tvärvetenskapligt projekt under ett år.

Fritidsbåt åker ut från hamnen i gamla Oxelösund
Foto: Mostphotos.

Projektbeskrivning

Östersjöcentrum medverkar i ett Pilotprojekt i Stockholms skärgård, "Regional ekosystembaserad havsförvaltning", ett projekt som initierats av Havs- och Vattenmyndigheten. Syftet med projektet, som startade 2021, är att utveckla och testa förvaltningsmodeller för en regional ekosystembaserad havsförvaltning som ska bidra till att uppnå de svenska miljömålen. Lokalt engagemang och samproducerad kunskap är nyckeln till framgång i projektet.

Arbetet i projektet innebär bland annat att vi tar fram vetenskapliga kunskaps- och kartunderlag som efterfrågas av arbetsgrupperna. Vi kommer också att kartlägga ekosystemtjänster i grunda, känsliga miljöer samt utföra ekosystemtjänstanalyser för Stockholms skärgård.

Vi söker nu en forskare som tillsammans med våra ansvariga forskare ska driva projektet från Östersjöcentrums sida.

Arbetsuppgifter

Den vi söker kommer att arbeta nära de arbetsgrupper som samlar lokala och regionala aktörer i projektet. Dialog och medverkan i arbetsgrupper och med myndigheter samt samproduktion av kunskap är en viktig del av arbetet. Du kommer också att delta i kommunikationen av den kunskap vi tar fram, både inom projektet och till externa aktörer.

Du kommer att ha ett nära samarbete med ansvarig forskare samt med forskare och projektledare i andra pilotområden. Du kommer även att självständigt ansvara för att driva vissa delar inom projektet.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Den vi söker är en strukturerad, ansvarstagande och kommunikativ person som har lätt för att samverka med olika aktörer samt är flexibel och lösningsorienterad. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet i enlighet med nedan punkter liksom vid personliga egenskaper.

Den vi söker:

  • är disputerad forskare med inriktning mot kustekosystem, t ex marinekolog, fiskekolog, naturgeograf, naturvetenskaplig hållbarhetsforskare, eller motsvarande
  • har erfarenhet av att arbeta med GIS och geostatistik
  • ska vara intresserad av samproduktion av kunskap och av att arbeta gentemot förvaltningen
  • behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.

Det är meriterande om du:

  • har kunskap om Östersjöns ekosystem och förvaltning
  • har erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan forskning och förvaltning
  • har erfarenhet av att utföra ekosystemtjänstanalyser.

Anställningsvillkor

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till ett år. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Läs mer information om tjänsten, hur du söker och kontaktuppgifter

Välkommen med din ansökan!

 

På denna sida