Jobba hos oss

Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. I samverkan med ett brett nätverk av marina forskare, är vårt uppdrag att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Vid Askölaboratoriet finns vårt kompetenta tekniska team som gör det möjligt för oss att erbjuda attraktiva resurser för framgångsrik marin forskning, utbildning och miljöövervakning i Egentliga Östersjön.

Fartygspersonal på provtagning i skärgården
Välkommen till Östersjöcentrum!

Två forskare med inriktning på fisk- och fiskefrågor
(sista ansökningsdag 14 januari)

 

Om Östersjöcentrum

Flera medarbetare från Östersjöcentrum står på fartyget Electra och vinkar till kameran.
Forskning pågår, välkommen ombord!

Stockholms universitets Östersjöcentrum är en dynamisk arbetsplats med stort utrymme för eget ansvar och professionell utveckling. Östersjöcentrum bedriver forskning, kommunicerar vetenskaplig kunskap till både den breda allmänheten och till olika samhällsaktörer. Centret har i uppdrag att vara en samlande kraft för institutioner med marin verksamhet, och även se till att hela bredden i lärosätets marina verksamhet kommuniceras externt.

Östersjöcentrum är en länk mellan forskning och förvaltning. Hos oss finns en unik kombination av forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer, som i samverkan med andra marina forskare verkar för att öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblem.

Östersjöcentrum har också i uppdrag att tillhandahålla marin infrastruktur för både forskning och utbildning.

För närvarande finns inga lediga tjänster vid Östersjöcentrum men du kan hitta fler möjligheter vid Stockholms universitet:

Jobba hos oss

På denna sida