Stockholms universitets Östersjöcentrum

Nyheter

Kalender

Våra områden och verksamhet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över sex decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.