Stockholms universitets Östersjöcentrum

Nyheter

Kalender

26

augusti

Webbinarium

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Baltic Breakfast: Healthy coastal ecosystems are crucial to mitigate climate change

Vår nästa Baltic Breakfast är på engelska och handlar om hur välmående kustekosystem är viktiga för att mildra klimatförändringar.

7

oktober

Konferens

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Baltic Sea Day 2021
Stockholms universitets Östersjöcentrum
Baltic Sea Day 2021

I höst är det dags för årets konferens där vi lyfter Stockholms universitets Östersjöforskning. Vi tar emot abstractansökningar till konferensen fram till och med 30 augusti och bidrag från alla forskningsområden är välkomna!

26 oktober

27 oktober

Konferens

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens
Stockholms universitets Östersjöcentrum
Framtidens hållbara båtliv – en nationell båtmiljökonferens

Båtlivet i Sverige frodas och pandemin har lett till att ännu fler längtar till havet och vågornas skvalp. Med ett av världens största och ökande båtbestånd gynnas båtlivet i Sverige, men ett ökat båtliv innebär också större påfrestningar på vår gemensamma natur och miljö.

Våra områden och verksamhet

Vid Stockholms universitet har framgångsrik forskning och utbildning om havet bedrivits i över fem decennier. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka och synliggöra denna betydelsefulla verksamhet. Hos oss samarbetar forskare, omvärldsanalytiker och kommunikatörer för att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem.