Studera utomlands

Utbytesstudier
Studentutbyte innebär att två universitet byter studenter med varandra inom ett samarbetsavtal och därför betalar du som student inte någon studieavgift. Du kan söka utbyte för antingen en eller två terminer. En del utbyten omfattas av programmen Erasmus+, Nordplus eller north2north och berättigar till stipendier. Stockholms universitets har flera utbytesavtal med hela världen.

Här hittar du mer information om utlysningar, behörighet och kontaktpersoner


Minor Field Study
Många studenter genomför sina examensarbeten utomlands, under en så kallad Minor Field Study (MFS), som är ett Sida-finansierat stipendium. För att ansöka om ett Minor Field Studies-stipendium krävs att du planerar att genomföra en mindre fältstudie under åtta veckor i ett låg- eller medelinkomstland som underlag till din kandidat- eller masteruppsats. Du ska ha en handledare vid Stockholms universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor.

Läs mer om behörighet och ansökningsprocess för MFS

Ta del av tidigare MFS-studenters reseberättelser

På denna sida