Börja forska

Drömmer du om att forska om havet? Vid flera institutioner vid Stockholms universitet finns forskarutbildningar där havet på olika sätt kan stå i fokus för avhandlingsarbetet.

Doktorander bidrar till universitetets forskning och forskarmiljö. Inom forskarutbildningen arbetar du med ett självständigt forskningsprojekt, din doktorsavhandling. En doktorsavhandling har som syfte att väsentligt bidra till kunskapsutvecklingen inom sitt vetenskapliga område.

Forskarutbildningar där havet kan stå i fokus för forskningsprojektet finns bland annat vid:

Doktorandtjänster som utlyses vid Stockholms universitet finns på universitetets hemsida under fliken Lediga jobb:

Doktorandplatser

På denna sida