Kontakt

Här hittar du rätt studievägledning för just dina frågor.

Frågor om marinbiologi?
Institutionen för biologisk grundutbildning

info@big.su.se

08-16 40 69

 

Frågor om oceanografi, klimatfysik och meteorologi?

Meteorologiska institutionen

studentexp@misu.su.se

08-16 24 18

 


Frågor om marin geologi?

Institutionen för geologiska vetenskaper

elisabeth.dacker@geo.su.se

08-674 78 70

 

Frågor om marin geovetenskap och geografi?

Institutionen för naturgeografi

elisabeth.sturesson@natgeo.su.se

08-16 46 87

maria.damberg@natgeo.su.se

08-16 47 98

På denna sida