Skolmaterial

Är du lärare eller elev i grund- eller gymnasieskola och vill du veta hur det står till med havet? Här samlar vi våra bästa filmer och texter om Östersjön och andra havsområden för just dig. Vi har valt att dela upp materialet i temaområden men allt hänger förstås ihop i havets ekosystem. All fakta vi presenterar är baserad på forskning.

Torskarna i akvariet på Baltic Sea Science Center får tillräckligt med mat och blir stora, till skillnad från sina artfränder i Östersjön, där de blivit allt magrare. Foto: Michaela Lundell
 

Digitalt material för dig i grund- eller gymnasieskola

Eftersom mycket av det som sker under havsytan inte syns kan det vara krångligt att förklara och förstå. Vi vill gärna bidra till att öka kunskapen, tipsa om hur man kan bidra och berätta vad som görs (och fungerar!) för att hjälpa havet. 

Vi hoppas informationen är lärorik och användbar i din undervisning, ditt projektarbete eller fortbildning på olika nivåer.

Har du förslag på mer material som borde finnas tillgängligt? Hör gärna av dig till ostersjocentrum@su.se

Du kanske är bekant med begreppet övergödning? Det innebär i korthet att havet får ta emot mer näringsämnen än det kan ta hand om, och problemet är omfattande i Östersjön. Det kan leda till att en del växter och alger växer for mycket och för snabbt. På sikt kan det också öka risken för döda bottnar, det vill säga områden som saknar liv och syre. Här är några länkar till bra material om övergödning: 

 1. Näringstillförseln till Östersjön (rapport, 24 sidor)
 2. Människan, näringen och havet (rapport, 22 sidor)
 3. Varför är de syrefria bottnarna så stora? (film: 3,23 min)
 4. Övergödningens påverkan på vattenväxter (film: 1,40 min) 
 5. Natedjunglernas hemligheter (film: 4,17 min)
 6. Rovfiskens betydelse för kustens livsmiljöer (film: 3,10 min)
 7. Här hittar du vår Youtube-spellista med alla våra filmer på temat övergödning
 8. Texter om övergödning på sajten havet.nu 

Tyvärr sprids mycket av de kemikalier vi människor producerar och använder till naturen. I slutändan hamnar mycket av ämnena i havet där de kan skada djur och växter. Vissa gifter har man följt och studerat länge. Andra är mer okända och då saknas kunskap om dem och hur de påverkar livet under ytan. Här är några länkar till bra material om miljögifter och farliga ämen i Östersjön: 

 1. Miljögifter i Östersjön – en exposé (rapport: 25 sidor)
 2. Gifter i vardagen (film: 1,28 min)
 3. Farliga ämnen och cocktaileffekten (filmat seminarium med experter: 45 min)
 4. Frisläpps några miljögifter vid trålning? (film: 1:12 min)
 5. Kemikalier i varor - går det att bedöma flödet till Östersjön? (filmat seminarie med experter: 45 min)
 6. Här hittar du vår Youtube-spellista med alla våra filmer på temat miljögifter
 7. Texter om miljögifter på sajten havet.nu
 8. Basfakta med allt du behöver veta om farliga ämnen i Östersjön (interaktiv webbsida) 

Hur står det till med fisken i Östersjön då? Som i alla andra havsområden så har man fiskat väldigt mycket. Men man vet också om att fisken är viktig, både som mat för oss människor och som en del av ekosystemet. I haven har många av de stora rovfiskarna, alltså fiskar som äter annan fisk, blivit färre. Det måste man åtgärda och alla länder kring Östersjön försöker hela tiden komma överens om hur. Därför handlar nedanstående länkar mycket om det som kallas förvaltning, med det menas hur man ska ta hand om havets fisk: 

 1. Historien om Östersjötorsken (rapport: 20 sidor)
 2. Varför är det kris för strömmingen? (film: 2,28 min)
 3. Från romkorn till abborre (film: 3 min)
 4. Kustfiskbeståndens utveckling (filmat expertföredrag: 18 min)
 5. Rovfiskens betydelse för födovävar, vegetation och naturvärden (filmat expertföredrag: 23 min)
 6. Fiskeförvaltning – hjälp eller stjälp för målet ”god miljöstatus”? (filmat seminarium med expeter: 45 min)
 7. Spiggvågen sveper över kusten (film: 1,52 min)
 8. Kan nya våtmarker hjälpa gäddan? (film: 4,57 min)
 9. Här hittar du vår Youtube-spellista med alla våra filmer på temat fisken och fisket

Har du ibland fått höra att Östersjön är död? Nej, det stämmer inte! Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en mängd arter. Här finns klippor med små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvikar med leriga bottnar och vattenväxter. Många områden är viktiga när exempelvis fiskyngel är små, som barnkammare kan man säga. Det är också i dessa miljöer som vi människor gillar att hänga. Hur kombinerar man naturens behov med mänsklig närvaro? Här är några länkar till bra material om det vi kallar livsmiljöer i havet och om arbetet för att skydda havets biologiska mångfald: 

 1. Östersjöns undervattensdjungler (film: 1,25 min)
 2. Båttrafikens påverkan på Östersjöns undervattensängar. (film: 2,38 min)
 3. Natedjunglernas hemligheter (film: 4,17 min)
 4. Sillgrisslor berättar hur havet mår (film: 1,52 min)
 5. Från romkorn till abborre. (film: 3 min)
 6. Här hittar du vår Youtube-spellista med alla våra filmer på temat biologisk mångfald
 7. Basfakta med allt du behöver veta om livsmiljöer i Östersjön

På denna sida kan du lära dig basfakta om livet i Östersjön

Bli medborgarforskare i forskningsprojektet Algforskarsommar

Klimatförändringarna påverkar hela planeten, och havet också förstås. Genom att stabilisera jordens klimat och ta upp kol ur atmosfären påverkar havet faktiskt också hur klimatet på land ser ut. Men vad händer med fiskar, djur och alger om havsvattnet blir varmare? Vad betyder det där med försurning? Hur hänger friska hav ihop med ett stabilt klimat, och vad kan vi männsikor göra? Här är några länkar till bra material om klimat och Östersjön:

 1. Framtidens Östersjön – påverkan av övergödning och klimatförändringar (rapport, 22 sidor)
 2. Policy Brief: Ostörda kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar
 3. Vykort från Askö: Östersjöns kustmiljöer kan vara hot spots för växthusgaser (film: 4,33 min)
 4. Klimateffekter i Östersjön (filmat populärvetenskapligt seminarie med experter: 45 min) 
 5. Klimateffekter i Östersjon (filmat expertföredrag: 15 min)
 6. Havsförsurningen kommer ikapp i Östersjön (film: 1,5 min)
 7. Här hittar du vår Youtube-spellista med alla våra filmer på temat klimat
 

Nyheter, fakta och digital fälthandbok

Den digitala fälthandboken "Livet i havet" beskriver arter och livsmiljöer våra svenska hav. Foto: Andreas Davidsson.

Havet.nu är en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet. Sedan år 2007 har havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havsmiljön och sajten utgör en unik sammanställning över det mesta som finns att veta om marina frågor. Sidan drivs gemensamt av flera lärosäten med omfattande marin verksamhet, och har därmed hög trovärdighet och forskning i fokus.

Vad finns längs strandkanten där du befinner dig?

Tillsammans med tidskriften Havsutsikt och den digitala fälthandboken Livet i havet erbjuder "Havet-paketet" en stor kunskapsbas i undervisningen, vare sig du befinner dig i ett klassrum eller längs en strandkant. 

 

Fälthandboken "Växter & djur i Östersjön"

Nu kan du beställa den fjärde upplagan av den fysiska fälthandboken Växter & djur i Östersjön. Boken innehåller 44 sidor med fina illustrationer av 200 arter, från pyttesmå plankton till stora vattenlevande däggdjur. De lever alla i vårt unika brackvattenhav Östersjön, från den utsötade Bottniska viken i norr till de lite saltare vattnen i södra Östersjön.

Läs mer om den nya boken och hur du beställer den

 

Låt dina elever träffa experterna!

Är du intresserad av hur forskning fungerar, vad det är för frågor som fortfarande behöver besvaras om havet - eller vill du låta dina elever få upptäcka Östersjön utanför klassrummet? Stockholms universitet erbjuder flera möjligheter för skolklasser att få diskutera och utforska havet tillsammans med forskare och andra experter.

Skansens nya kunskapscentrum om Östersjön, Baltic Sea Science Center, invigdes våren 2019 och är en av våra viktigaste plattformar för att ge elever och lärare en inblick i hur Östersjön ser ut, både ovan och under ytan. Här hittar du akvariehallar med Östersjöns arter, utställningar om de viktigaste miljöutmaningarna, lektionssalar och laboratorier med erfarna pedagoger.

Välkommen till Baltic Sea Science Center

Person kikar in i upplyst akvarium.
Upptäck akvariehallen på Baltic Sea Science Center. Foto: Lisa Bergqvist.

Marina forskare från Stockholms universitet deltar i den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Här möts besökare och forskare och flera evenemang bjuder in skolklasser för att upptäcka vad forskning kan vara.

Vi vill ge unga nya förebilder och inspirera till högre utbildning och en forskarkarriär.

Läs mer om kommande evenemang och hur ni anmäler er

 

Havsmedvetenhet - för havets skull

Runt om i världen satsas det mycket resurser på att skydda havsmiljön. Eftersom det är lättare att värna och ta hand om något man har kunskap om för så behöver människor veta hur vi påverkar havet och hur havet påverkar oss. Därför satsar FN på att öka havsmedvetenheten, eller ocean literacy som det kallas på engelska. 

Med en ökad havsmedvetenhet kan hela samhället ta beslut som gynnar havsmiljön, istället för att påverka i motsatt riktning. I Sverige finns det flera initiativ för att öka allmänhetens havsmedvetenhet. 

Läs mer på havet.nu

 

Globala hållbarhetsmål och skolans läroplan

FN:s hållbarhetsmål 14 - Hav och marina resurser

Att öka kunskapen om havet och se till att vi blir fler som arbetar med havsmiljöfrågor är ett sätt att bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Flera av de 17 målen som satts upp berör havet men mål 14 fokuserar specifikt på hav och marina resurser. Där ingår bland annat att jobba för att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. 

I skolans läroplan finns liknande ambitioner att bidra till de globala målen. Eleverna ska exempelvis lära sig hur 'samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling'. Enligt gymnasiets läroplan ska det också finnas ett miljöperspektiv i undervisningen. Elever ska lära sig hur de kan hindra skadlig miljöpåverkan och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till globala miljöfrågor.

Eftersom havet täcker 70% av jordens yta borde studier om havsmiljön utgöra ungefär lika stor del av undervisningen inom hållbarhet och då Sverige har en av de längsta kuststräckorna längs Östersjön kan mer kunskap om just vårt innanhav göra störst skillnad!  

Läs mer

Läroplan för gymnasieskolan

Läroplan gymnasieprogram biologi

Examensmål naturvetenskapligt program

På denna sida