Konferenser och seminarier

Vid Östersjöcentrum finns en löpande seminarieserie för forskare, såväl som konferenser och seminarier där vår forskning presenteras för en bredare allmänhet. En gång i månaden arrangerar vi även Baltic Breakfast – en serie frukostseminarier som presenterar den senaste kunskapen rörande centrala miljöfrågor för Östersjön.

 

Seminarier

Vårt forskarseminarium är en mötesplats för verksamma forskare. Seminarieserien anordnas av Östersjöcentrum tillsammans med Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet och Baltic Sea Fellows.

Baltic Breakfast arrangeras en gång i månaden och vänder sig till samhällsaktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Östersjöseminariet i Kolskjulet är ett årligt seminarium för särskilt inbjudna gäster, med våra främsta forskares analyser inför framtiden.

Östersjöcentrum anordnar också ofta seminarier tillsammans med andra institutioner och organisationer.

Foto: Lisa Bergqvist.

I ett samarbete med Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet och Baltic Sea Fellows, anordnar Östersjöcentrum veckovis en seminarieserie, där forskare lägger fram sin senaste forskning.

Seminarieserien erbjuder en mötesplats för medarbetare och verksamma forskare och hålls på tisdagar kl 14-15.

Baltic Breakfast är en serie frukostseminarier som Stockholms universitets Östersjöcentrum ordnar en gång i månaden. De syftar till att presentera den senaste kunskapen om centrala miljöfrågor för Östersjön.

Frukostseminarierna vänder sig till samhällets olika aktörer som verkar för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Seminarierna är också öppna för en intresserad allmänhet.

Gå på nästa Baltic Breakfast

Prenumerera på inbjudningar till Baltic Breakfast

Se filmer från tidigare Baltic Breakfast seminarier

Kolskjulet. Foto: Mona Wallin.

Sedan 2011 arrangeras årligen Östersjöseminariet på Kolskjulet tillsammans med Initiativet Hållbara Hav, Expedition Balic Sea, och Briggen Tre Kronor af Stockholm. Seminariet arrangeras i samarbete med Östersjöcentrum. (Under pandemiåren uppstod ett treårigt uppehåll.)

Östersjöseminariet bjuder in till ett aktuellt och viktigt seminarium med våra främsta forskares analyser inför framtiden inom ämnena övergödning, miljögifter, fiske och biologisk mångfald.

Kronprinsessan Victoria är gudmor till fartyget Tre Kronor af Stockholm samt beskyddare av Östersjöarbetet.

Håll dig uppdaterad i vårt kalendarium eller via vårt nyhetsbrev för att inte missa något av våra matnyttiga seminarier.

Se filmerna från två av våra senaste seminarier som anordnats i samarbete med andra institutioner eller organisationer:

Östersjöfiskets historiska utveckling

Under en heldag den 24 november 2021, arrangerad av Havsmiljöinstitutet och Stockholms universitets Östersjöcentrum, träffades några av Sveriges fiske- och strömmingsforskare för att diskutera ett historiskt perspektiv på fiske och fiskbestånd längs ostkusten.

Här kan du se inspelade forskningspresentaioner från seminariet

Under ytan i Stockholms skärgård

Den 29 november 2021 arrangerades webbinariet Under ytan i Stockholms skärgård, för projektet "Pilot Stockholms skärgård – regional ekosystembaserad förvaltning", som ingår i det av Havs- och vattenmyndigheten initierade övergripande projektet för en regional ekosystembaserad havsförvaltning och leds av Länsstyrelsen Stockholm.

Här kan du se inspelade presentationer från webbinariet

 

Konferenser

Östersjöcentrum är representerat i kommittén för den årliga konferensen Baltic Sea Science Congress, där vår vetenskapliga ledare professor Christoph Humborg sitter i planeringsgruppen.

Östersjöcentrums forskarnätverk Baltic Sea Fellows organiserar konferensen Stockholm University Baltic Sea Day, som sätter strålkastarljuset på forskningsfronten kring vårt unika hav.

Östersjöcentrum är också medarrangörer till Östersjödagarna under Almedalsveckan.

Rektor Astrid Söderbergh Widding inleder Baltic Sea Science Congress 2019. Foto: Lisa Bergqvist.

Den årliga konferensen Baltic Sea Science Congress är ett forum för utbyte av framstående forskning om Östersjöns miljö. Kongressen har genomförts vid Stockholms universitet år 2001 och år 2019. Östersjöcentrums vetenskapliga ledare professor Cristoph Humborg representerar oss i planeringsgruppen för konferensen.

Syftet med konferensen är att sammanföra forskare som arbetar med Östersjöfrågor och dela den senaste forskningen. Vid konferensen diskuteras Östersjöns och Östersjöforskningens framtid.

Baltic Sea Science Congress 2019

Den tolfte Baltic Sea Science Congress på Stockholm University 2019 öppnades av Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum, Isabella Lövin, Sveriges miljö- och klimatminister och Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet. En videohälsning skickades från Karmenu Vella, EU:s kommissionär för miljö, hav och fiske.

Efter öppnandet följde en "Mock press conference" med där fem forskare presenterade varsitt område av Östersjöforskning.

 

 

Konferensen Stockholm University Baltic Sea Day organiseras av Östersjöcentrums forskarnätverk Baltic Sea Fellows och sätter strålkastarljuset på Stockholms universitets marina forskning om människans påverkan på Östersjön. Konferensen lyfter också fram metoder och tekniker som kan användas i utvärdering och förvaltningsstöd.

Syftet med Baltic Sea Day är att inspirera marin forskning, ge inblick i den senaste forskningen och att vara en plattform för tvärvetenskapliga nätverk och kontakter, med kontaktytor mot expertis som kan vara användbara för att bredda och komplettera den egna forskningen.

Se filmer från den senaste Stockholm University Baltic Sea Day här

Östersjöcentrum är medarrangörer för Östersjödagarna, som består av ett nätverk av aktörer, organisationen och företag som arbetar för Östersjöns bästa. Vår målsättning är att belysa positivt förändringsarbete och lyfta fram goda exempel på en hållbar havsförvaltning både på land och i havet. Tillsammans skapar vi seminarier med fokus på Östersjön under Almedalsveckan.

Värd och samordnade för dagarna är Blått Centrum Gotland, ett regionalt kunskapscentrum i samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland med fokus på utvecklingsfrågor kring vatten.

Läs mer om Östersjödagarna och se filmer från tidigare arrangemang

Almedalen. Foto: Arild Vågen /Wikimedia Commons.
På denna sida