Se föreläsningar om Östersjöfiskets historiska utveckling

Under en heldag den 24 november 2021, arrangerad av Havsmiljöinstitutet och Stockholms universitets Östersjöcentrum, träffades några av Sveriges fiske- och strömmingsforskare för att diskutera ett historiskt perspektiv på fiske och fiskbestånd längs ostkusten. Nu kan du se filmer från de föreläsningar som gavs under seminariet!

Foto: Länsmuseet Gävleborg

När började man fiska strömming och torsk längs med ostkusten och vilken roll spelade fisket för utveckling av handel, städer och för livsmedelsförsörjning? Hur ser fiskets historia ut i relation till den situation vi har idag, med vikande populationer av både torsk och strömming?

Fördjupa dig i Östersjöfiskets utveckling och fiskeribiologins framväxt, se föreläsningarna från seminariet "Östersjöfiskets historiska utveckling".

 

Sill. Foto: Uwe Kils /Wikimedia Commons.

Peter Norman, forskare i arkeologi: Utskärsfiskets tillkomst och första utveckling

Henrik Svedäng, docent i limnologi: Fiskeriernas utveckling i Stockholms skärgård under 1800-talet

Sture Hansson, professor emeritus i marin ekologi: Strömmingens potentiella betydelse för fisk- och fågelproduktion längs kusten

Per Hallén, forskare i ekonomisk historia: Genombrottet för ånga och motorer inom det svenska fisket

Gunnar Aneer, docent i marin ekologi: Reflektioner över svensk fiskeribilologi från slutet på 1800-talet till idag med sill/strömming i fokus

Leif Andersson, Professor i funktionsgenomik: Helgenomsekvensering avslöjar den genetiska bakgrunden för lokal anpassning hos sill och strömming