Stockholms universitet

Sjöar och hav

Sjöar och hav är ett stort forskningsfält vid Stockholms universitet. Forskningen handlar om allt från färskvatten, våtmarker och klimatförändringar till övergödning, miljögifter, fiske och hållbar vattenförsörjning. På den här temasidan samlar vi forskningsnyheter och annat material med koppling till sjöar och hav.

Sjöar och hav

Nyheter