Östersjöcentrums samlade publikationer och filmer om ålfiske

"Man ska inte äta upp en utrotningshotad art", säger Östersjöcentrums fiskforskare Henrik Svedäng. – Här har vi samlat de senaste årens debattartiklar, policy briefs, yttranden och filmer om ål och ålfiske.

Ålen är en akut hotad art och mängden ålyngel (glasål) som når Nordsjöområdet från Sargasso har minskat med 99 procent sedan perioden 1960-1979. Därför rekommenderar Internationella havsforskningsrådet (ICES) totalstopp för allt ålfiske, inklusive glasålsfisket. Östersjöcentrums rekommendationer är att ålfisket stoppas, vandringshinder tas bort och att övervakningen skärps.

Östersjöcentrum har även verkat för att ålutsättningar ovanför vattenkraftverk och andra vandringshinder upphör. Men EU-kommissionen hörsammar inte ICES uppmaning om att stoppa allt ålfiske. Istället föreslår man skärpningar i systemet med fiskefria perioder.

I somras kom i alla fall ett glädjande besked i Almedalen: Havs- och vattenmyndigheten upphör med import och utsättningar av glasål i svenska vatten.

Läs mer

Stockholms universitets Östersjöcentrum svar på Havs- och vattenmyndighetens remiss gällande ändrade regler för fiske av ål i havet 2023/2024

Policy brief: Stoppa ålfisket och ålutsättningarna

Policy brief: Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen

Intervju med Henrik Svedäng i Dagens Nyheter: "Ål är akut hotad, bara en procent av beståndet återstår i svenska vatten"

2023.01.25: Kritik mot svensk förläggning av förlängda ålfiskestoppet

2022.07.05: Besked i Almedalen: HaV upphör med ålutsättningar

2022.05.06: Årets ålfiskestopp missar den största fångstperioden

2022.04.18: Östersjöcentrum kritiskt till förslag om fredningsperiod för ålen

2021.12.22: Stoppat fiske är det mest effektiva sättet att rädda ålen

2021.12.07: Kommissionen följer inte vetenskapens råd om ålfiskestopp

2021.12.03: ICES rekommenderar totalt ålfiskestopp – HaV avvaktar

2021.09.17: Kommentar: Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

2021.04.14: Yttrande över HaV:s Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

2021.04.14: Kommentar: Välj den period som gynnar ålen mest

2020.12.17: Ålfisket fortsätter – i strid med forskarnas rekommendationer

Hur ska man bevara ålfisket som kulturarv utan ål?

Den svenska regeringen vill inte att ålfiskestoppet ska utökas från tre till sex månader, med hänvisning till att fisket är ett kulturarv. I en debattartikel skriver fiskforskare Henrik Svedäng att han hoppas att det svenska samhället ska inse att det första hand är ålen, inte ålfisket, som behöver skyddas. Utan ål ingen ålkultur.

– Tror du att ålen kommer klara sig?, frågar tidningen Aktuell Hållbarhet Henrik Svedäng.

– Det finns vissa länder som redan lagt ner hela sitt ålfiske, så vi har en del områden där den kan växa upp. Men om man fiskar ner den ännu mera så att den blir väldigt sällsynt så kommer det ta flera hundra år innan den kommer tillbaka i fiskbart tillstånd. Så det är ett effektivt sätt att förstöra just det som de säger sig vilja värna, svarar han.

Läs mer

"Medan biodiversitetskonferensen COP15 pågår, enar sig inte den svenska politiken varken om att skydda ål eller ekologiskt betydelsefulla sillbestånd"

Fiskforskare: ”Ålen tycks vara på väg att falla offer för ett kulturkrig”

Artikel i Aktuell Hållbarhet: "Ålexpert om PM Nilssons tjuvfiske: Ses som nån slags 'lingonbrottslighet'”

Artikel i Le Monde på franska: ”Le braconnage d’anguilles au cœur d’un scandale politique en Suède”

på engelska: “Eel poaching at the heart of a political scandal in Sweden”

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske

Vattenkraften behöver omprövas

Fisket är den mänskliga verksamhet som dödar mest ål i svenska vatten. Men havslevande vandrande arter behöver också fria vandringsvägar för att lyckas med sin reproduktionscykel. Därför behövs en snabb omprövning av den småskaliga vattenkraften.

Östersjöcentrum ser med oro på pausade omprövningar av vattenkraften

Östersjöcentrums svar på HaV:s Remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

Se våra filmer om ål och ålfiske