Fiskforskare: ”Ålen tycks vara på väg att falla offer för ett kulturkrig”

Sverige går emot EU-kommissionens förslag om ytterligare begränsningar av fisket på den utrotningshotade ålen, med hänvisning till att det svenska ålfisket är ett kulturarv. ”Den utrotningshotade ålen reduceras till rekvisita i en sentimental tablå över ett snart förgånget ålfiske”, konstaterar fiskforskare Henrik Svedäng vid Östersjöcentrum.

Europeisk ål. Illustration: De Agostini Picture Library /Britannica Image Quest

Samtidigt som FN:s konferens om biologisk mångfald pågår som bäst i Montreal samlas idag de EU-ministrar som ansvarar för fiskefrågor för att besluta om nästa års kvoter för flera av atlantarterna – och om fisket på den utrotningshotade ålen. 

Den europeiska ålen är rödlistad som akut hotad och de senaste åren har ålfisket i EU-länderna stängts under en tremånadersperiod som ett sätt att skydda arten. Flera av länderna har dock förlagt stängningen till den period på året då det drabbar det egna fisket som minst och därmed ger ett mycket begränsat skydd för ålen. Sedan 1999 då forskarna i Internationella havsforskningsrådet, ICES, för första gången rekommenderade att ålfisket borde upphöra har minst 80 000 ton ål fiskats i europeiska vatten.

Inför årets ministermöte föreslår EU-kommissionen av fiskestoppet utvidgas till sex månader, något den svenska regeringen är kritisk till.

 – Förslaget som ligger på bordet är bekymmersamt. Det svenska ålfisket är ett kulturarv. Vi behöver säkra att den här kulturen och traditionen inte försvinner, säger landsbygdsminister Peter Kullgren i ett pressmeddelande

Henrik Svedäng, docent och forskare vid Östersjöcentrum.

I en debattartikel i Dagens ETC beskriver Östersjöcentrums fiskforskare Henrik Svedäng hur den utrotningshotade ålen nu håller på att falla offer för ett kulturkrig, där den reduceras till rekvisita i en sentimental tablå över ett snart förgånget ålfiske.

 – Vi kan intressera oss för och älska ålen aldrig så mycket, men det har inget egenvärde om vi samtidigt, om inte helt utrotar arten, så i alla fall knäcker beståndet för århundranden framåt, skriver han.

 – Låt oss hoppas att det svenska samhället snart ska skaffa sig självinsikt nog för att inse att det inte i första hand är ålfisket utan ålen som behöver skyddas – för utan ål ingen ålkultur.

Sedan 2007 kräver EU att medlemsländerna ska upprätta så kallade ålförvaltningsplaner för att skydda ålen. En del av den svenska planen är utsättningar av ålyngel, som en kompensation för det fiske som ändå tillåts. Östersjöcentrum har vid upprepade tillfällen kritiserat dessa utsättningar eftersom det är mycket tveksamt om ålen klarar att navigera rätt i de europeiska kustvattnen om den naturliga vandringen har blivit bruten. Utsättningar av ålyngel uppströms vattenkraftverk kan också leda till att ål som ska simma ut mot havet fastnar i kraftverkens turbiner och dör. 

Vid ett seminarium i Almedalen i somras meddelade Mats Svensson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten att det statliga stödet till utsättningarna skulle upphöra. De senaste uppgifterna till Östersjöcentrum är dock att något formellt beslut i frågan fortfarande inte har fattats utan att den bereds fortfarande internt.

Läs mer:

ETC Debatt: Ska ålen bli ett kärleksoffer i kulturkriget

Besked i Almedalen: HaV upphör med ålutsättningar

Policy brief: Stoppa ålfisket och ålutsättningarna

Video: Ålfisket fortsätter – i strid med forskarnas rekommendationer

Policy brief: Stoppat fiske och mer kunskap krävs för att rädda den europeiska ålen

Baltic Breakfast: Ål – hotad art och hotat fiske