Internt

På den här sidan kan du hitta basinformation och länkar till nytta för dig som jobbar på Östersjöcentrum.

Östersjöcentrums lokaler. Foto: Jenny Rosen.
 

Information till våra medarbetare

På Östersjöcentrum driver vi ett systematiskt arbete kring frågor som rör exempelvis vår arbetsmiljö och lika villkor. Vi jobbar också kontinuerligt med våra miljöhandlingsplaner, jämställdhetsplaner, rutiner och delegationsordning.

Verksamhetsplaner, administration, mallar och våra interna dokument hittar du som arbetar på Östersjöcentrum på vår interna Box.

Många system och verktyg som vi medarbetare behöver känna till eller använda ofta finns dock centralt, på universitetets medarbetarwebb: 

Till SU:s medarbetarwebb

 

Stödsystem och inloggningssidor

Stockholms universitet har ett stort antal universitetsövergripande stödsystem som är till för dig som medarbetare. Exempel på sådana är BOX, DiVA, Flex, SAMIR, Prisma, Serviceportalen, webmail och många fler. 

Här finns en samlingssida med länkar till webbplatser och portaler med eller utan inloggning för att nå systemen:

Genvägar till alla stödsystem  

 

SOS Alarm: 112

Säkerhet, väktare: 08-16 22 16

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

Till universitetets sida om säkerhet och krishantering

 

I Primula kan medarbetare se lönespecifikationer, anmäla sjukfråvaro och ansöka om ledighet av olika slag. Logga in med ditt universitetskonto.  

Logga in i primula

 

Här kan du ta del av Stockholms universitets anställningsvillkor, förmåner och annan information som kompetensutveckling och lönerevision. 

Anställd vid SU

 

Den lokala gruppen för arbetsmiljö och likabehandling vid Östersjöcentrum träffas regelbundet för att följa upp centrets arbetsmiljöarbete. Du når gruppen på ralv.ostersjocentrum@su.se

Vid Östersjöcentrum finns tre stycken arbetsmiljöombud:

Henrik Andersson vid Askölaboratoriet, henrik.andersson@su.se, 08-553 785 79

Bärbel Muller-Karulis vid kontoret på universitetets campus, barbel.muller.karulis@su.se, 08-674 75 74

Här hittar du information om universitetets arbete med arbetsmiljö- och lika villkors-frågor

 

Kontakt

Stockholms universitets Östersjöcentrum
Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

På denna sida