Policy brief: Dumpning av förorenat sediment riskerar att skada miljön

Att dumpa förorenade muddermassor i havet riskerar att skada miljön och är förbjudet i lag, men dispenser är vanliga och grundas ofta på snäva underlag. De instanser som avgör dispensärenden måste ta större hänsyn till risken för skador på organismer och livsmiljöer, enligt forskarna bakom en ny policy brief.

Sedan 2015 har över 33 miljoner kubikmeter sediment muddrats i Sverige och över 90 procent av massorna har dumpats i havet. Dumpning i havet är generellt förbjudet, men framför allt när det är stora massor som har muddrats är det vanligt att aktören får dispens. Bedömningarna bakom dispenserna baseras dock ofta på snäva underlag, menar forskare vid Stockholms universitet.

 – Det innebär risker för miljön, både på kort och lång sikt, skriver forskarna i den nya policy briefen.

Dumpning av muddrat material innebär ett stort ingrepp på dumpningsplatsen, och miljön förändras ofta drastiskt. Muddermassorna är också ofta förorenade och föroreningarna kan spridas i miljön och påverka organismer och livsmiljöer.

 – Sammantaget kan den svenska rättstillämpningen underskatta riskerna med vissa föroreningar, med negativa effekter på miljön som resultat. Detta är oroande eftersom Östersjön redan uppvisar höga nivåer av föroreningar och har ett känsligt ekosystem.

Huvudförfattare bakom policy briefen är Peter Bruce, fil. dr. vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, som i sin avhandling undersökt miljöriskbedömningarna i dispensärenden som rör förorenade sediment.

Läs hela den nya policy briefen här:

Säkrare prövning krävs av dispenser för dumpning till havs (layoutad pdf)

Säkrare prövning krävs av dispenser för dumpning till havs (webbtext)

 

 

Läs mer:

Risk för den marina miljön då förorenade sediment dumpas till havs (webbartikel)

A Deep Dive into Sediments: Exploring approaches to assess environmental risks and achieving environmental goals in management of contaminated sediments in Sweden
(doktorsavhandling)

Inconsistencies in How Environmental Risk Is Evaluated in Sweden for Dumping Dredged Sediment at Sea (vetenskaplig artikel)