Stockholms universitet

Hållbar kemi

Området hållbar eller grön kemi fokuserar på viktiga miljö- och klimatfrågor. Målet är att uppmuntra omställningen från industriproduktion till att minimera avfall och föroreningar.

År 2020 startade Stockholms universitets centrum för cirkulära och hållbara system (SUCCeSS) – ett tvärvetenskapligt center för att främja forskning om cirkulära och hållbara system.

Jonvätskor på labb

Nyheter

Forskningsprojekt

Forskargrupper