Stockholms universitet logo, länk till startsida

Hållbar kemi

Här samlar vi material med koppling till hållbar (grön) kemi.

Hållbar, eller grön kemi, innebär att kemiska föreningar designas så att de är så miljövänliga som möjligt. Vid Stockholms universitet samlas denna forskning inom Stockholms universitets centrum för cirkulära och hållbara system (SUCCeSS).
 

Jonvätskor på labb

Nyheter

Forskningsprojekt

Forskargrupper